facebook
twitter

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (для ослаблених та частохворіючих дітей) №27

logotype
deco

img1
img2
img3

 

Порядок розслідування фактів булінгу в ЗДО №27

1. Виявлення факту булінгу (цькування)

1.1. Здобувачі освіти Рівненського ЗДО №27 зобов’язані повідомляти (в будь-який доступний спосіб) керівництво закладу освіти (або представника адміністрації, медичну сестру, педагогічних працівників, батьків) про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

1.2. Педагогічні працівники або інші працівники ЗДО №27 зобов’язаніповідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

2. Повідомлення про факт здійснення булінгу

Здобувачі освіти, педагогічні працівники або інші працівники ЗДО№27 зобов’язаніневідкладно звернутися з офіційною заявою (конфіденційністьгарантується) про випадокбулінгу (цькування) до керівника закладу освіти.

3. Розгляд  звернення

Керівник ЗДО №27розглядає заяви про випадкибулінгу (цькування) здобувачівосвіти, їхніхбатьків, законних представників, іншихосіб та видає рішення (наказ) про проведеннярозслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведенного розслідування та вживає відповідних заходів реагування; забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

4. Робота комісії з розгляду випадку булінгу (цькування)

4.1. Визначення  кваліфікаціївипадку:

- БУЛІНГ (цькування) - психологічне, фізичне, економічне, сексуальне, кібербулінг;  чи  КОНФЛІКТ (інтересів, поглядів)                              - повторюванністьдіянь; (одноразовий  конфлікт –сварка/ НЕ БУЛІНГ)

- наявність свідків (без свідків – не булінг);

4.2. Надання  висновку  та аналітичного  звіту  про розслідування  керівнику закладу. Рішення комісії реєструються в окремомужурналі, зберігаються в паперовомувигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

5. Прикінцеві заходи щодо розгляду випадків булінгу (цькування)

5.1. Видання  підсумкового наказу  про  наслідкирозслідування  випадкубулінгу (цькування).                                                                   

 5.2. Направленнявідповідізаявнику (заявникам).

Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу (цькування)

1.Якщо комісія, створена для розглядувипадкубулінгу (цькування) в ЗДО27,  визнала, щоцебувбулінг (цькування), а не одноразовийконфліктчи сварка, то керівник закладу освіти в обов’язковому порядку повідомляє про це  уповноваженимпідрозділам:

  • ювенальна превенція м. Рівного;
  • Служба у справах дітей м. Рівного.

2. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то вінможеодразузвернутися до поліції.

3. За будь-якого рішення комісії заклад освіти забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку.

Телефони довіри – Дитячалінія 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

– Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

– Гаряча лінія з питаньзапобіганнянасильству 116 123 або 0 800 500 335;

– Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

– Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;

– Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

– Національна поліціяУкраїни 102.

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ЗДО № 27

 

НАКАЗ

25.09.2020                                                                                                                   №     -осн.

  

Про протидію булінгу в ЗДО 27

 

На виконання наказу управління освіти від 18.02.2019 року № 83-осн. «Про протидію булінгу (цькування) в закладах освіти м. Рівного», Законів України «Про охорону дитинства» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881, «Рекомендацій для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657Л/111, у зв'язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах освіти міста Рівного та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей, насилля та булінгу

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Ягенську Я.В., практичного психолога, відповідальною особою за здійсненням контролю за виконанням заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО.

2. Затвердити план заходів щодо профілактики булінгу.

3. Працівникам закладу :

3.1. Опрацювати та неухильно дотримуватися Конвенцій ООН про права дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 року № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» та підвищувати рівень персональної відповідальності педагогічного колективу за дотриманням даного законодавства.

До 15.10.2020

3.2. Повідомляти директора ЗДО в разі виявлення випадків жорстокого поводження по відношенню до дітей та вживати конкретні заходи щодо їх попередження та недопущення в дитячому середовищі.

Постійно

4. Діловоду Гудзь Н.С.:

4.1. Оприлюднити на веб-сайті закладу, на дошках оголошень в групах та при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу освіти: правил поведінки здобувачів дошкільної освіти в закладі дошкільної освіти; плану заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти (форма заяви, примірний звіт, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

До 18.10.2020

4.2.      Включити до посадових інструкцій педагогічних працівників перелік обов’язків щодо проведення роботи, спрямованої на запобігання і протидію домашньому насильству та булінгу.

До 18.10.2020

5. Вихователям:

5.1. Не допускали будь-якої прояви глузування, насилля, цькування і просто не толерантного ставлення у групі однолітків один до одного.

Постійно

5.2. Проводили бесіди за участю практичного психолога. За згодою залучали офіцерів поліції, фахівців з питань захисту прав дітей.

Постійно

6. Практичному психологу Ягенській Я.В.:

6.1. Керуватися Методичними рекомендаціями щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії іншими органами і службами щодо захисту прав Дітей (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 року № 1/9-557) у випадках виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або в разі реальної загрози його вчинення вдома, з боку однолітків, працівників закладу або інших осіб.

Постійно

6.2. Проводили роботу в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної компетентності та підвищення рівня психологічної культури вихователів та батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри.

Постійно

6.3. Спрямувати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів булінгу.

Постійно

7. Вихователю - методисту Бречко Н.Є:

7.1. Забезпечити виконання затвердженого цим наказом плану заходів.

                                                                                                                     Постійно

8.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ЗДО 27                                                                                           С.А. Мандзюк

Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

--безоплатна дошкільна освіта;

--безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

--захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

--захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

--здоровий спосіб життя;

--безоплатне медичне обслуговування;

--інші права, передбачені чинним законодавством України.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

--вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

--обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

--звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

--захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

--інші права, передбачені чинним законодавством України.

Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:

--забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти;

--своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ № 27 у встановленому порядку;

--своєчасно повідомляти ДНЗ № 27 про можливість відсутності або хворобу дитини;

--слідкувати за станом здоров'я дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

--поважати гідність дитини;

--виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

--виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

--інші обов'язки, що передбачені законодавством України.

Відвідування дитиною ЗДО не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

Заклад дошкільної освіти № 27

НАКАЗ 

Від 22.02.2019 р.                                                                                                    № ____ -осн.

«Про протидію булінгу (цькуванню)

в ЗДО № 27»

          На виконання наказу управління освіти від 18.02.2019 року № 83-осн. «Про протидію булінгу(цькування) в закладах освіти м.Рівного» Законів України «Про охорону дитинства» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII, у зв’язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах загальної середньої освіти міста Рівного та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей,  насилля та булінгу

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Ягенську Я.В., практичного психолога, відповідальною особою за здійсненням контролю за виконанням заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі дошкільної освіти.

2. Затвердити план заходів щодо профілактики булінгу.

3. Працівникам закладу :

3.1. Опрацювати та неухильно дотримуватися Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 року № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» та підвищувати рівень персональної відповідальності педагогічного колективу за дотриманням даного законодавства.                                   До 10.03.2019                                                        

3.2.         Повідомляти директора ЗДО, в разі виявлення випадків жорстокого поводження по відношенню до дітей, та вживати конкретні заходи щодо їх попередження та недопущення в дитячому середовищі.

4. Діловоду Гудзь Н.С.:                                                                                до 18.03.2019:

4.1.         Оприлюднити на веб-сайті закладу, на дошках оголошень в групах, при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу освіти: правил поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; плану заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

4.2.         Включити до посадових інструкцій педагогічних працівників перелік обов’язків щодо проведення роботи, спрямованої на запобігання і протидію домашньому насильству та булінгу.

5. Вихователям:

5.1.         Не допускати будь-які прояви глузування, насилля, цькування і просто не толерантне ставлення у групі  однолітків один до одного.

5.2.         Проводити виховні години з теми «булінг» за участю практичного психолога. За згодою залучати офіцерів поліції, фахівців з питань захисту прав дітей.

6. Практичному психологу:

6.1.         Керуватися Методичними рекомендаціями щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 року № 1/9-557) у випадках виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або в разі реальної загрози його вчинення  вдома, з боку однолітків, працівників закладу освіти або інших осіб.

6.2.         Проводити роботу в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної компетентності та підвищення рівня психологічної культури вчителів та батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри.

6.3.         Спрямувати інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів  булінгу.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                                           Директор ЗДО № 27    ___________    Мандзюк С.А.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2019 м. Київ N 1646

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2020 р. за N 111/34394

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

Відповідно до абзацу дев'ятого частини першої статті 64 Закону України "Про освіту", згідно з пунктом 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (із змінами), з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок реагування на випадки булінгу (цькування);

2) Порядок застосування заходів виховного впливу.

2. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л. С.

Міністр Г. Новосад
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Виконавчого директора
Асоціації міст України
В. В. Сидоренко
Уповноважений Президента
України з прав дитини
М. Кулеба
Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини
Л. Левшун
Голова Національної
поліції України
І. Клименко
Міністр культури, молоді
та спорту України
В. Бородянський
Міністр внутрішніх справ України А. Аваков
Міністр охорони здоров'я України З. Скалецька
Міністр соціальної політики України Ю. Соколовська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
28 грудня 2019 року N 1646

 

 

 

 

                                                   План заходів

щодо запобігання булінгу в ЗДО №27 на 2020-2021 н.р.

№ з/п Назва заходу Відповідальні Термін виконання
Робота з кадрами
1. Видати Наказ по ЗДО «Про запобігання булінгу в ЗДО №27» Директор До 01.09.2020р.
2. Вивчення законодавчих актів та Закону України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) Вихователь-методист, вихователі, спеціалісти Упродовж року
3. Контроль стану роботи щодо попередження випадків булінгу Директор, вихователь-методист упродовж року
4. Створення морально-безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії під час освітнього процесу Працівники ЗДО упродовж року
5. Розробити і оформити інформаційно-консультативну папку «Булінг у закладі дошкільної освіти» Вихователь-методист До 31.10.2020р.
6. Консультація «Булінг у дитячому садку – міф чи реальність» Вихователь-методист 04.09.2020р.
Робота з дітьми
1. Перегляд мультиплікаційних фільмів відповідного спрямування Вихователі груп дошкільного віку Упродовж року
2. Бесіди із здобувачами освіти щодо набуття умінь та навичок ненасильницької поведінки Вихователі груп дошкільного віку Упродовж року
3. Проведення заходів в рамках проведення тижня протидії булінгу Вихователі груп дошкільного віку Вересень, квітень
Робота з батьками
1. Обговорення питання протидії булінгу на батьківських зборах в ЗДО Вихователі груп ,практ.психолог Вересень
2. Психологічні консультації на тему: «Протидія цькуванню в дитячому колективі», «Поговоримо про булінг та кібербулінг», «Булінг від «А» до «Я», «Стоп насильству в сім’ї» Вихователі груп ,практичний психолог упродовж року
3. Розміщення інформації на сайті ЗДО щодо запобігання та протидії булінгу Вихователь-методист До 27.09.2020р.

Вихователь-методист ЗДО №27 Бречко Н.Є.

 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

1.Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2.Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.Здобувач освіти, який став свідком булінгу, зобов’язаний повідомити про це вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .

4.Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

5.Керівникзакладу освіти має розглянути звернення.

6.Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

7.Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

8.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

9.Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда -Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги.

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освітиу письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освітимає розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.