ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ( ЖОВТЕНЬ ) 2020р. ЗА ОСВІТНІМИ ЛІНІЯМИ

групи

Освітнілінії

Старші

№5,           №8

Середні

№3,           №     4

2-молодші

№2 , № 6,     №7

Особистість

дитини

В.р. 11-%

Д.р -58%

С.р. -31%

Н.р. -0%

В.р.-16%

Д.р.-37%

С.р.-41%

Н.р.- 6%

В.р. -10.1%

Д.р. -27.5%

С.р.-49.9%

Н.р. -12.5%

Дитина в соціумі

В.р. -11%

Д.р. -45%

С.р. -40.5%

Н.р.-3.5 %

В.р.-16%

Д.р. -31.5%

С.р. -43%

Н.р. -7.5%

В.р. -8.1%

Д.р.- 31.3%

С.р.-50.4%

Н.р. -10.2%

Дитина в природному довкіллі

В.р. -11%

Д.р.-48.5%

С.р. -38.5%

Н.р.-2%

В.р. – 9%

Д.р.- 33.5%

С.р. – 48%

Н.р. – 9.5%

В.р. – 23.3%

Д.р. -17.1%

С.р.- 52.8%

Н.р. -6.8%

Дитина в світі

культури

В.р.-18.5%

Д.р. –50.5%

С.р. – 25.5%

Н.р. – 5.5 %

В.р. -13%

Д.р.- 29.5%

С.р. -46.5%

Н.р. -11 %

В.р. – 20.1%

Д.р. -21.7%

С.р. -50.6%

Н.р. -7.6%

Градитини

В.р. -26%

Д.р. -48%

С.р. – 24%

Н.р. – 2%

В.р. -26%

Д.р.- 42.5%

С.р. -27.5%

Н.р. -4%

В.р.-20.3%

Д.р.- 32.3%

С.р. – 42.4%

Н.р. -5 %

Дитина в сенсорно- пізнавальномурозвитку

В.р. -22.5%

Д.р. –38.5%

С.р. – 35.5%

Н.р.-3.5%

В.р. – 7%

Д.р.- 22.5%

С.р. – 50%

Н.р. -20.5 %

В.р. -17.2 %

Д.р.- 31.5%

С.р.-40.8%

Н.р.-10.5%

Мовлення дитини

В.р.-22%

Д.р. – 42.5%

С.р. – 29.5%

Н.р. -6%

В.р.-26%

Д.р.- 40.5%

С.р. – 17%

Н.р.-16.5%

В.р.- 17.6%

Д.р.-25.1%

С.р.-41.5%

Н.р.-15.8%

загальні               в.р.-11.5%             В.р.-16.1                    в.р.-16.7%

показники           д.р.-52 %               Д.р.- 33.8%               д.р.-26.7%

с.р.- 33.5%         С.р. -39 .4%           с.р. – 46.9%

                          н.р.-3.                    Н.р.10.7                     н.р.-9.7

 

Зведена таблиця

результатів моніторингів за освітніми лініями БКДО за 2018 навчальний рік

             групи

Освітні лінії

Старші

№5,№8

Середні

№3,4

2-молодші

№2,6,7

Особистість

дитини

В.р. -12%

Д.р. -41%

С.р. -44%

Н.р. -3%

В.р. -15%

Д.р. -23.7%

С.р. –50.9%

Н.р. – 10.4%

В.р. -8.5%

Д.р. -43%

С.р. – 24.5%

Н.р. -24%

Дитина в соціумі

В.р. -14.5%

Д.р. -32%

С.р. -45.5%

Н.р. 8%

В.р. -12.2%

Д.р. -26.1%

С.р. -52.1%

Н.р. -9.6%

В.р. -2%

Д.р.- 35%

С.р.-27%

Н.р. -36%

Дитина в природному довкіллі

В.р. -13%

Д.р.-32%

С.р. -48.5%

Н.р.-6.5%

В.р. – 12.7%

Д.р.- 40.2%

С.р. – 42.8%

Н.р. – 4.3%

В.р. – 2%

Д.р. -16.5%

С.р.- 49.5%

Н.р. -32%

Дитина в світі культури

В.р.-6.5%

Д.р. – 35.5%

С.р. – 51.5%

Н.р. – 6.5 %

В.р. -8.3%

Д.р.- 36.6%

С.р. -46%

Н.р. -9.1 %

В.р. – 2%

Д.р. -20.5%

С.р. -43%

Н.р. -34.5%

Гра дитини

В.р. -31%

Д.р. -35.5%

С.р. – 32%

Н.р. – 1.5%

В.р. -15.4%

Д.р.- 36.6%

С.р. -36.8%

Н.р. -11.2%

В.р.-8.5%

Д.р.- 25%

С.р. – 38.5%

Н.р. -28 %

Дитина в сенсорно- пізнавальному розвитку

В.р. -13%

Д.р. –34%

С.р. – 38.5%

Н.р.-14.5%

В.р. – 16%

Д.р.- 20%

С.р. – 48.4%

Н.р. -15.6 %

В.р. -4 %

Д.р.- 12.5%

С.р.-43%

Н.р.-40.5%

Мовлення дитини

В.р.-29.5%

Д.р. – 32%

С.р. – 32%

Н.р. -6.5%

В.р.-16%

Д.р.- 26.5%

С.р. – 41.4%

Н.р.-16.1%

В.р.- 12.5%

Д.р.-16.5%

С.р.-40.4%

Н.р.-30.7%

загальні               в.р.-17%                 В.р.-13.7%               в.р.-5.6%

показники         д.р.-34.7%                Д.р.- 30%              д.р.-24.1%

                              с.р.-41.7%             С.р. -45.4%              с.р. – 37.9%

                               н.р.-6.6%                Н.р.-10.9%                 н.р.- 32.4%

 

Зведена таблиця результатів моніторингів за освітніми лініями БКДО за 2016-2017 навчальний рік

групи

Освітні лінії

Старші

№5,№8

Середні

№3,4

2-молодші

№2,6,7

Особистість

дитини

В.р. -17%

Д.р. -59%

С.р. -24%

Н.р. -0%

В.р. -35.5%

Д.р. -37.5%

С.р. –27%

Н.р. – 0%

В.р. -25.5%

Д.р. -33.2%

С.р. – 38.7%

Н.р. -2.6%

Дитина в соціумі

В.р. -13.5%

Д.р. -48%

С.р. -26.5%

Н.р. 0%

В.р. -34%

Д.р. -36%

С.р. -28%

Н.р. -2%

В.р. -24.6%

Д.р.- 35.7%

С.р.-52%

Н.р. -1.2%

Дитина в природному довкіллі

В.р. -23%

Д.р.-40.5%

С.р. -36%

Н.р.-0%

В.р. – 42.5%

Д.р.-34%

С.р. – 23.5%

Н.р. – 0%

В.р. – 28%

Д.р. -27%

С.р.- 38%

Н.р. -7%

Дитина в світі культури

В.р.-23%

Д.р. – 58%

С.р. – 17%

Н.р. -0 %

В.р. -19%

Д.р.- 48%

С.р. -27%

Н.р. 6 %

В.р. – 30%

Д.р. -33%

С.р. -30.4%

Н.р. -6.6%

Гра дитини

В.р. -23%

Д.р. -59%

С.р. – 17%

Н.р. – 0%

В.р. -46%

Д.р.- 33%

С.р. -21%

Н.р. -0%

В.р.-34.2%

Д.р.- 31.8%

С.р. – 32.7%

Н.р. 1.3 %

Дитина в сенсорно- пізнавальному розвитку

В.р. -28%

Д.р. – 50.8%

С.р. – 21.2%

Н.р.-0%

В.р. – 30.5%

Д.р.- 37.5%

С.р. – 27%

Н.р. -5 %

В.р. -19.5 %

Д.р.- 44.1%

С.р.-35.2%

Н.р.-1.2%

Мовлення дитини

В.р.-24.5%

Д.р. – 50.5%

С.р. – 20%

Н.р. -4%

В.р.-27%

Д.р.- 41.5%

С.р. -22 %

Н.р.-8%

В.р.- 25.4%

Д.р.-38.3%

С.р.-34.8%

Н.р.-1.5%

загальні          в.р.-20.5%               В.р.-31.5%                  в.р.-26%

показники       д.р.-58%                 Д.р.- 35.5%           д.р.-34.7%

                       с.р.-21.5%              С.р. -32.5%           с.р. – 37.3%

                       н.р.-0%                     Н.р.-3.5%               н.р.-2%