Звіт керівника

zvit2021

ЗВІТ

директора закладу дошкільної освіти (ясла- садка) компенсуючого типу(санаторного) № 27 Рівненської міської ради

Мандзюк С.А. за 2020 – 2021 навчальний рік

Загальні відомості про ЗДО

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної  освіти;  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей  шляхом виховання, навчання, соціалізації; максимальна реалізація здібностей і потенціальних можливостей дошкільників; формування необхідних життєвих навичок, готовності продовжувати освіту, зміцнення здоров’я, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації шляхом спеціально організованого освітнього  процесу в комплексі з   проведенням  профілактично - оздоровчою роботою.

         Заклад дошкільної освіти розрахований на 195 місць. В закладі функціонує 8 груп, з них 1 для дітей перед дошкільного віку. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу у 2020-2021 навчальному році склав 200 осіб. Ясельного віку-24; дошкільного віку-176 дітей, з них:

( молодші групи (3-4 роки) – 62 дитини; середні групи (4-5 років) – 62 дитини; старші групи (5-6 (7) років) – 52дитини.).

Перевищення нормативних показників щодо кількості дітей в середніх  групах пояснюється високою їхньою народжуваністю у мікрорайоні і запитом батьків на здобуття ними дошкільної освіти. Також створеними якісними умовами для розвитку, виховання та навчання дошкільнят у нашому ЗДО.

Плановий контингент за 9 місяців 2020-2021 навчального року (вересень -травень) складає: 36600 днів, відвідування 22700 днів – в середньому 62% ( по хворобі 1600 днів, що складає 7%). Відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров’я дітей, але на жаль і вимушеною самоізоляцією вихованців під час хвороби членів сім'ї на COVID-19. Причинами тривалих пропусків також є: неплатоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО, навчання батьків, безробіття,побоювання батьків відвідувати садок під час карантину.Групи комплектуються за віковими ознаками. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється згідно електронної черги на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що вона може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, довідки ЛКК, направлення управління освіти, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, місця проживання. Упродовж календарного року за електронними списками до організованих груп долучилося 81 дітей.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:відвідування консультативного центру;   залучення до організованих груп за віком без харчування.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально- виховного процесу у навчальному закладі

Упродовж 2020-2021 навчального року керівництво роботою закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №27 компенсуючого типу (санаторний) Рівненської міської ради (далі ЗДО) здійснювалося директором закладу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про цивільну оборону», «Про відпустки», Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад, Базового компоненту дошкільної освіти   та  інших нормативно-правових актів, власного Статуту, Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу,річного плану роботи ЗДО на 2020-2021 н.р.

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Тому в ЗДО створені якнайкращі умови для утвердження відкритої та прозорої, демократичної системи управління ЗДО, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, що базується на принципах корпоративної культури і взаємоповаги, позитивної мотивації.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та Планом роботи на 2020/2021 навчальний рік,  директор та педагогічний колектив зосереджував увагу на пошук оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи закладу дошкільної освіти за попередній навчальний рік, а саме:

- Формувати ціннісне ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання сучасних інноваційних оздоровчих технологій.

-Продовжувати роботи з підвищення якості дошкільної освіти через застосування мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу під час різних видів діяльності вихованців з використанням технології«стіни, стеля , підлога ,що говорять».

- Підвищувати рівень інноваційної компетентності педагогів з метою реалізації завдань інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку шляхом комплексного упровадження інноваційних і проєктних технологій, сучасних підходів у освітній процес, інтерактивних форм роботи.

- Забезпечувати всесторонню взаємодію педагогів, дітей та їх батьків у процесі освітньо- виховної діяльності з метою різнобічного розвитку дітей дошкільного віку.

- Надавати додаткові освітні послуги, спрямовані на забезпечення інтересів дітей, розвитку їх природних нахилів і здібностей, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти з врахуванням потреб батьків.

- Активно залучати органи самоврядування (батьківські комітети ЗДО, груп) до вирішення освітніх та адміністративно-господарських питань з метою удосконалення діяльності й розвитку ЗДО.

- Зміцнювати матеріально-технічну, навчально-дидактичну базу, конструювати сучасний і єдиний розвивальний простір в ЗДО.

          У навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, організацію роботи  з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процессу, дотримання вимог режиму в ЗДО. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і т.д. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог  освітньої  програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

 Упродовж року спільно з батьками проводилася активна робота з удосконалення предметно-ігрового розвивального середовища. Хочеться відмітити, що предметно-ігрове середовище стало більш досконалим, змістовно-насиченим й відповідає вимогам часу завдяки єдиному інноваційному підходу у побудові розвивального простору як складової якості дошкільної освіти.

Моніторинг оснащення показав, що його наповнюваність зросла на 15%. Групові осередки набули нового змісту та формату, стали значно безпечнішими, багатофункціональними і готовими для трансформації. З метою дотримання фізичної дистанції, освітніх потреб та інтересів вихованців ігровий простір був організований у вигляді осередків діяльності. Це дало можливість забезпечити основні види діяльності дітей, уникаючи скупчення та надаючи перевагу індивідуальним, індивідуально-груповим формам роботи, інтерактивним формам організації: самостійній роботі, у парах і малих групах. Вихованцям доступні всі функціональні елементи простору , що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності , прояву творчості , креативності . Продовжено роботу за технологією «стіни, стеля , підлога ,що говорять» , де різні локації використовуються для відображення історії діяльності дітей (розміщені мнемотаблиці для складання розповідей ,групи №4,5,6,7 ,оформлені «рухові лабіринти » в групах №2,3,5,7,8; групи №3,4,6,7 – виготовили вітальні зображення «Ранкові зустрічі» , «настінні дошки для малювання»- групи №5,7; кінезіологічний матеріал - група №7, під стелею розміщений матеріали для дихальної гімнастики за тематичними циклами- в групах №1,2,3,4,7 .     Всі групи поповнились сучасними бізібордами ,різноманітними тактильними ковриками , лепбуками, завдяки творчій роботі педагогів у співпраці з батьками.

Якісно в освітньому процесі використовуються телевізори (групи №3,4,7,8) з дотриманням санітарних норм .Завдяки ефективному використанню в освітньому процесі спортивно-ігрового центру, музичної зали, сенсорної кімнати,кабінетів практичного психолога та іноземної мови вдалося у повній мірі задовольнити інтелектуальні, фізичні, творчо-музичні дитячі потреби та інтереси.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу організовано сучасний сайт, де висвітлюється вся інформація відповідно до Закону України «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. Упродовж навчального року мною висвітлюється інформація про роботу закладу та життя вихованців в ЗДО, цікаві моменти життя нашого садочка в соціальній мережі «Фейсбук», «вайбер».

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Освітній процес в ЗДО будувався на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.В умовах варіативності програмних документів педагогічний колектив працював за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у всіх вікових групах, шляхом реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти також була розроблена освітня програма ЗДО №27 на 2020-2021н.р.

Методична робота закладу в навчальному році була спрямована на забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу реалізації актуальних завдань освіти; упровадження нових освітніх технологій та систем; сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та оволодіння сучаними освітніми методиками, навичками їх використаня; підвищення якості дошкільної освіти; організації  методичного навчання педагогів врежимі online та дистанційного навчання.

Обмін інформацією, надання консультативної допомоги батькам упродовж карантину проводилися завдяки мобільним додаткам Messenger, Viber-групах, Fecebook, онлайн-платформам Google Classroom, ZOOM, електронним поштам, скап-дзвінкам, Google-диску, веб-сайту ЗДО тощо.

В організації освітнього процесу використовувалась варіативні програми:

-програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», (автор Л.В.Лохвицька);

- парціальна програма «Україна – наша Батьківщина»,( керівник авторського колективу Каплуновська О.);

- парціальна програма з народознавства для дітей старшого дошкільного віку «Рівнезнавство»;-«Дошкільнятам- освіта для сталого розвитку»;

- програма фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»,(автор М.М.Єфименко)

-програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Весела музикотерапія» (автор І.Малашевська)

- «Дитяча хореографія» ,( автор Шевчук А.)

- «Граючись вчимося. Англійська мова», (автор Гунько С., Гусак Л.)

-підготовка руки дитини до письма (автор А.Богуш)

З метою вдосконалення освітнього процесу використовувавалисьальтернативні методики та технології, а саме:

-Психолого-педагогічнепроектування. Автор Т. Пироженко ( всі педагоги);

- Формування основ безпекижиттєдіяльностідошкільників. Автор О.Лоза (всі педагоги)

- Розвитоктворчихздібностейдітейдошкільноговіку на заняттях з зображувальноїдіяльності. Автор Л. Шульга (всі педагоги.)

-Пізнавальнийрозвитокдошкільників через пошуково-дослідницькудіяльність. Автори: Авт. Лисенко Н.В, Т.Шумей, І.Сергєєва .( Вихователі:ГорощукЛ.Б.,Зінчук Н.В.)

-ГуманістичнаконцепціявихованняВ.Сухомлинського.(всі педагоги )

-Технологіямузичноговиховання за системою К.Орфа. (музичні керівники Буряк Я.Ю.,

Шумська С.В.)

-Інноваційнітехнології на заняттях з фізичноїкультури: фітболгімнастика, ігровогостречингу, елементів степ-аєробіки. (інструктор з фізичноїкультуриВиговська О.В.)

-Елементи технологіїрозвиткутворчоїособистості (ТРВЗ) (всі педагоги);

-Складанняописовихрозповідей за картками-схемами К.Крутій. (всі педагоги).

-«Ази здорового способу життя» за Аювердою (групи № 3,7)

-Су –джоктерапія (кільця, палички, зерна) - (групи № 4,7 )

-Точковиймасаж за А.Уманською (всігрупи);

-Дихальна гімнастика з різними предметами (всігрупи);

-Ходіння доріжками та килимками здоров’я (всігрупи);

-Сухий басейн (всігрупи);

-Кольоротерапія - (6 груп );

-Метод «Сендплей» Дори Каллф( (практичний психолог .)

-Фітбол – гімнастика, стрейчинг (інструктор з фізкультури ).

-ЕлементисистемиХатхи – йоги (група №3-вихователь Вознюк Л.С.)

-Універсальний дидактичний матеріал палички Х.Кюізенера та блокиДьєнеша ( група №8 вихователь Виговська О.В.)

-Технологію раннього навчання ГленаДомана (група №1)

-Технологія інтегрованих занять з художньо- мовленнєвого розвитку Н.Гавриш (група №2,4);

-Технологією «стіни, стеля , підлога , що говорять»

Колегіальнимобговоренням на педагогічних радах булиактуальніпитання з організації життєдіяльності дошкільників. На засіданні педагогічної ради «Організація сенсорно-пізнавального середовища для математичного розвитку дітей» розглядались питання про важливу роль ігротехнологій для реалізації завдань логіко-математичного змісту , місце інтеграції в реалізації поставлених завдань. Педагоги ділилися досвідом використання в роботі інтелектуальних ігор, логічних та проблемних завдань, що допомагає урізноманітнювати математичну діяльність дітей, сприяє уточненню та закріпленню знань, формуванню вмінь та навичок які реалізуються в повсякденному житті.

Досвідчені вихователі Виговська О.В., Лісович В.Л. презентували сучасні дидктичні матеріали та розвивальні посібники які зацікавили педагогів.

         Педагогічна рада «Розвивальний потенціал сучасних фітнес-програм для дошкільників» сприяла вдосконаленню педагогічної майстерності, щодо організації та використання національної здоров’язбережувальної педагогіки в освітньому процесі , впровадження інноваційних технологій у системі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.

         Підсумкова педрада   з проблемної теми дала можливість педагогам проаналізувати результативність використання інноваційних оздоровчих технологій ,   акцентувати увагу на вирішенні питань , які потребують доопрацювання , наголосити на здобутках. Зокрема, моніторинг готовності педколективу до впровадження здоров’язбережувальних технологій свідчить, що в 2016 році цей показник був 60% , а в 2021 році - 90 % . Також було зазначено досягнення колективу щодо створення здоров’язберігаючого середовища ,особливо облаштування спортивної зали (2016р.- 72% , 2021р.- 82% ) з а рахунок виготовлення нетрадиційного обладнання, широкий спектр фізкультурного обладнання сприяє розвитку інтересу дітей до занять , зміцнення здоров’я.Про хороші результати педколективу щодо підвищення рівня професійної майстерності педагогів свідчить аналіз: 2016р.- за школою добре- 47%, задовільно-43%, потребує допомоги- 10% ; 2021р.- за школою добре- 60%, задовільно-36 %, потребує допомоги- 4% .

Враховуючи пропозиції колектив в наступні роки працюватиме над проблемним питанням « Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей шляхом інтеграції здоров’язбережувальних технологій з різними видами дитячої діяльності». Також на педраді розглядались питання про результативність реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти роботи та результати педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до вимог чинної програми; про виконання річного плану в роботі з дітьми, батьками, педагогами ; про виконання творчих планів музичних керівників; про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі.

   Методичні заходи, які проводились до педагогічних рад: колективні перегляди занять, консультації, конкурси сприяли поєднанню теоретичних знань з практичним досвідом, значною мірою вплинули на покращення якості освітнього процесу та зростанню професійної майстерності педагогів.

Результативністьпроведенняметодичнихзаходіввизначалася шляхом проведеннямоніторингів, анкетування, спостереження та аналізуосвітньоїдіяльності.

Для реалізації завдань щодо підвищення рівня проінформованості педагогів щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників був проведений семінар-практикум «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільноговіку».Педагоги удосконалили свої вміння інтегрувати завдання логіко-математичного змісту в різні види діяльності дитини , на практиці переконалися про важливість організації сенсорно- пізнавального середовища та діяльності в ньому щодо формування логіко-математичної компетентності .

       Цікавим та результативним був семінар «Ctreamосвіта , або Стежинки у Всесвіт». Педагоги продовжили знайомство з альтернативною програмою формування культури інженерного мислення , стали активно впроваджувати її в освітній процес.Семінар спонукав вихователів використовувати діяльнісний підхід у роботі з дітьми також сприяв усвідомленню педагогами необхідності використовувати нові форми та методи взаємодії . Результатом семінару став методичний посібник «Ctreamосвіта , або Стежинки у Всесвіт для дітей дошкільного віку » в якому подані практичні рекомендації для педагогів та батьків, перспективне планування для всіх вікових груп, творчі конспекти занять.

       Семінар «Удосконалення здоров’язберігальних умов у ЗДО з метою зміцнення та збереження здоров’я дошкільників» сприяв розширенню знань педагогів про використання здоров’язбережувальних умов для формування компетенцій дітей про власне здоров’я.

         Одним із визначальних чинників які вплинули на підвищення професійної майстерності педагогів було використання інтерактивних форм роботи - це ділові ігри, ситуативне моделювання, імітаційні ігри,майстер-класи . Вони забезпечують активну міжособистісну взаємодію педагогів, відзначаються змістовністю та активністю засвоєння знань.    

       Завершилась робота творчої групи з методичної теми«Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання оздоровчих технологій» під керівництвом вихователя-методиста . Члени творчої групи підготували методичний порадник «Формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я через використання здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій».

Емоційно,піднесено пройшли педагогічні читання «Волинський Гомер-Улас Савчук».

Упродовж року працювала школа педмайстерності під керівництвом вихователя Опальчук М.С. з питання «Організація роботи з духовно-морального виховання як засобу формування національної свідомості маленьких українців». Слухачі школи педагогічного досвіду удосконалили свої вміння щодо організації та проведення національного виховання, обговорювались сучасні вимоги щодо облаштування предметно – ігрового розвивального середовища в групах з даного питання , налагодження належної взаємодії з батьками.

          Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впроваджені перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу, як і раніше, має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

         Працювала творча група з впровадження досвіду роботи вихователя ЗДО №45 Новак Ж. з питання «Формування базових якостей особистості у дошкільників засобами художньої літератури».

          Вихователь- методист завершила вивчення досвіду вихователя Виговської О.В. щодо впровадження інноваційної технології-блоки Дьєнеша , палички Кьюїзенера.

Розвитку творчих здібностей та підвищення професійної компетентності педагогів сприяв колективний перегляд занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Упродовж минулого навчального року було проведено 14 відкритих занять . Цікаві творчі здобутки продемонстрували          вихователі Бикова І.М., Виговська О.В., Горощук Л.Б.,Лісович В.Л.,СавчукО.А. щодо формування логіко- математичної компетентності дошкільників; Ніколайчук О.М.,ТерещукТ.Л.,інструктор з фізкультури Виговська О.В.- формування оздоровчої компетентності; Басик Л.С., Бурдова І.Ю.,Горщук К.М.- формування пізнавальних інтересів у дітей . Провели заняття ,використовуючи інтернет ресурси . Високу оцінку колег отримали музичні керівники Буряк Я.Ю.,Шумська С.В. які провели заходи музично-естетичного спрямування: свято Осені , свята новорічно-різдвяного циклу, свято Вишиванки , свято випуску до школи.Колективні перегляди занять , виховних заходів дали можливість показати власні досягнення педагогів, поглибити знання щодо використання інноваційних методів та прийомів .

Значні зусилля методичної служби були направлені на проведення моніторингових досліджень які передбачені річним планом роботи.

     Доцільно зазначити , що в методичному кабінеті систематизований банк даних про інновації в системі дошкільної освіти, проводиться робота формування інноваційної компетентності педагогів, тим самим забезпечується підготовка педагогів до впровадження інновацій . Аналіз діагностики інноваційної компетентності вихователів (березень, 2021 р. ) свідчить, що середній показник інноваційної компетентності педагогів становить 71%. Оцінюючи загальний рівень володіння інноваційнимитехнологіями та методиками, варто відзначити, що у 62 % вихователів сформована інноваційна культура, у 30% інноваційна грамотність; інноваційна поінформованість -8% (педагогів мають недостатній рівень інноваційної компетентності, недосконало орієнтуються в класифікації традиційних та інноваційних технологій, несистематично використовують інновації в освітньому процесі). В порівнянні з минулим роком інноваційна компетентність вихователів зросла на 2%.

     З метою здійснення контролю за станом впровадження інновацій розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми , цілей нововведень.

Про результати творчого впровадження інноватики в роботу ЗДО свідчать сучасні напрацювання педагогів: планування за чинними програмами, рекомендації педагогам щодо форм і методів організації освітнього процесу з дітьми, розробка конспектів інтегрованих занять.

Інформаційно-комп’ютерні технології успішно використовуються як в освітньому процесі , так і в методичній роботі ( педагогічних радах,семінарах, під час атестації, батьківських зборах). У закладі створено банк мультимедійних презентацій для заходів різного рівня.

       Наскрізне застосування ІКТ- технологій в освітньому процесі стало інструментом забезпечення успіху роботи кожного педагога,підвищення ефективності його роботи та якості дошкільної освіти.

       Активізації творчого потенціалу педагогів сприялаїх участь у конкурсах:

-сертифікат учасника 8-го обласного конкурсу- ярмарку педагогічної творчості в номінації «Дошкільна освіта» отримала вихователь Лісович В.Л., були представлені методичні матеріали з досвіду роботи «Впровадження інноваційних технологій в процесі формування національно- патріотичної свідомості дитини»

- на кращу підготовку до нового навчального року: І місце - група №7,8 (вихователі Лісович В.Л.,ГорщукК.М.,Виговська О.В.,Басик Л.С.);II місце –№3,5 (вихователі Колісниченко Н.В.,Вознюк Л.С., Зінчук Н.В., Бикова І.М.) ; 3 місце- група №4 (вихователі Ніколайчук О.М.,Опальчук М.С.).

- конкурс на кращий осередок логіко-математичної діяльності (листопад , 2020 р.) -призові місця вибороли відповідно групи №5,7,8 -1 місце (вихователі Зінчук Н.В.,Бикова І.М., Лісович В.Л.,ГорщукК.М.,Виговська О.В.,Басик Л.С).; група №3 -2 місце (вихователі Колісниченко Н.В.,Вознюк Л.С) ; групи №2,6 -3 місце (вихователі Савчук О.А.,Бурдова І.Ю., Терещук Т.Л.,Горощук Л.Б.).

       Цікавою виявилась робота в рамках тижнів,фестивалів: Тиждень безпеки дорожнього руху (листопад, 2020р.) , тиждень права «Знай свої права , дитино»( грудень,2020р.),фестиваль «Зимова фортеця» ( січень, 2021р.) Тиждень безпеки дитини (квітень , 2021р.) , фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» (квітень, 2021р.) та в проведенні освітніх заходів з нагоди святкування Дня народження Т.Г Шевченка, Лесі Українки та інші. Участь вихованців у міських конкурсах дитячих малюнків «Мій день спорту» (квітень, 2021р.), «Мій тато» (червень, 2021р.) До міжнародного дня захисту дітей прийняли участь у міському батьківському форумі.

       Важливого значення надавалось самоосвіті педагогів. Вихователі Басик Л.С. та Лісович В.Л. отримали сертифікати на платформах Всеосвіта та Прометеус.

Методичнийкабінет систематично поповнюється новинками методичної та художньоїлітератури, розробкамиконспектів занять, сценаріїв свят та розваг, матеріалами передового досвідупедагогів, наочнимипосібниками, розробкамиконсультацій, методичнихрекомендацій та порадами дляпедагогів та батьків. Слід відмітити оформлені інформаційно-консультативні матеріали «Булінг в закладі дошкільної освіти» для педагогів та батьків.Організована освітня діяльність планувалась відповідно до освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми, адаптованими програмами роботи гуртків з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

          Розклад занять формувався і виконувався відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного нагляду, затверджувався керівником закладу.

Упродовж 2020-2021 навчального року кожна вікова група підлягала тематичному або комплексному контролю. Результати комплексних та тематичних перевірок, різного виду контролю відображені в наказах, довідках, протоколах педрад, картках контролю за освітнім процесом. З метою якісного контролю розроблялися пам’ятки здійснення перевірок, схеми аналізів різних видів діяльності дітей, анкети. Так , тематичний контроль «Стан роботи з логіко-математичного розвитку дітей в групі №2» (листопад,2020р.), комплексний контроль «Стан організації життєдіяльності дітей в групі №4», (грудень, 2020р.), тематичний контроль «Стан роботи з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників в групах №3,6»,(лютий, 2021р.).Оперативним та підсумковим   контролем були охоплені питання: про результативність реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти роботи та результати педагогічного обстеження дітей на рівень сформованості компетентностей відповідно до вимог чинної програми , про підсумки роботи над проблемною темою. Слід відмітити, результати контролю засвідчили , що педагоги приложили максимум зусиль для реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

Змістметодичноїроботи позитивно вплинув на рівеньосвітньої роботи з дітьмидошкільноговіку. Результати контрольно-діагностичногообстеження показалиуспішнезасвоєнняосвітніхзавданьчинноїПрограми в групах .

Психологічна діяльністьздійснювалась відповідно до Положення про психологічну службу системи України. Корекційно-розвивальна робота полягала в здійсненні психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку й поведінці дошкільників. Робота здійснювалась з дотриманням основних етапів корекціно-розвивальної роботи: розроблення програми та змісту корекційних занять, вибору форми колекційної роботи (індивідуальна, групова), методик і технік роботи, планування форм участі батьків у корекційній програмі; реалізації корекційної програми; оцінки ефективності корекції, розроблення рекомендацій щодо виховання дітей; консультативний пункт для батьків «Порадьтесь з психологом».

Організація варіативної складової змісту дошкільної освіти

У 2020/2021 навчальному році, відповідно до запитів батьків, з урахуванням здібностей та інтересів дітей, було організовано роботу гуртків на основі додаткових освітніх послуг: хореографічний гурток; гурток англійської мови, логопедичний гурток.

   Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становить не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводиться у час, відведений для самостійної діяльності дітей, у другій половині дня (1-2 рази на тиждень).Реалізуючи варіативну складову Базового компоненту, ми намагаємося об’єднувати зусилля адміністрації ЗДО, педагогів, дітей та їх батьків. Проведено організаційно-методичну роботу в ЗДО щодо створення умов для виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти,  поповнено матеріально-технічну базу, розширено напрямки безкоштовних гуртків.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлювалася належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будувалася за парціальними програмами  рекомендованими МОН, педагогічного досвіду, освітніх інновацій. Гуртки є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становлять невід`ємну частину освітньої роботи.

Вжиті директором дошкільного навчального закладу  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх дошкільною освітою, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому ЗДО, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають в даному мікрорайоні. В закладі було створено банк даних дітей, які не відвідують дошкільний заклад, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Всього було охоплено альтернативними формами освіти 5 дітей: одна з яких відвідує консультаційний центр ( 0 дітей 6-річного віку); одна дитина охоплена соціально – педагогічним патронатом , інші форми - 3 дитини. Виявилося, що всі п’ятирічні діти мікрорайону охоплені дошкільною освітою (100%). Залишилисьнеохопленимидошкільноюосвітою 104 дітейвіком до 3-х років, батьки якихперебувають у відпустці по догляду за дітьми до 3-х років.

Протягом року в ЗДО працював консультативний центр метою якого є надання безоплатної консультативної допомоги з питань соціалізації дітей дошкільного віку та інших питань. Графік роботи центру забезпечує доступ батьків та їх дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, які виховуються в умовах сім’ї, до будівлі та території закладу. Діюча система роботи консультативного центру забезпечує надання допомоги як консультативного так і практичного характеру. До психологічної служби закладу протягом року зафіксовано 25 звернень з боку батьків вихованців з різної тематики. В умовах карантину консультації батьки отримували у формі онлайн-консультацій та консультації в телефонному режимі.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого закладу впродовж 2020-2021 н.р. було проведені віртуальні Дні відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Хоча на відстані, але батькам була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, виставки дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. В закладі працює служба «Телефон довіри », де батьки майбутніх першокласників мають змогу звернутися до будь яких фахівців та отримати кваліфіковану допомогу. Проте впродовж 2020 – 2021 навчального року звернень до   спеціалістівЗДО не було.

   На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України №1/9-419 від 02.07.2019 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році» в дошкільному навчальному закладі на протязі 2020 – 2021 року функціонувало 2 старші групи.

1 вересня 2021 року в школу підуть 52 дитини. Хочеться відмітити роботу педагогічного складу старших груп сумлінне відношення по підготовці дітей до школи. Не дивлячись на карантинні заходи, які були запровадженні в здо «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» діти старшого дошкільного віку показали гарну підготовленість їх до школи. Майбутні школярі групи засвоїли програму.Результати опитування дітей, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і контрольних занять, режимних моментів, огляди – конкурси виставок посібників до педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і виховання розумних, всебічно розвинутих дітей.

Систематично забезпечувалась взаємодія ЗДО і ЗОШ №4 за такими напрямами: організаційна та методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників. Це забезпечило ефективні умови для наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Активному зростанню психологічної обізнаності батьків з проблеми «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини» сприяла спільна робота педагогів та психологів освітніх закладів.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

   Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

За період роботи ЗДО у 2020/2021 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не було.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

При складанні річного Плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Особлива увага в дошкільному закладі приділяється організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей. Ця робота включає в себе:

проведення всіх видів інструктажів з охорони праці працівників, та безпеки життєдіяльності вихованців;

проведення тижнів знань з дітьми дошкільного віку з основ безпеки життєдіяльності;

проведення бесід, сюжетно рольових ігор вікторин з протипожежної безпеки, дорожнього руху;

проведення практичних занять з правил дорожнього руху

відпрацювання плану евакуації на випадок екстремальної ситуації в дошкільному закладі;

розробка плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру, які включають в себе: профілактичні бесіди з дітьми по формуванню навичок здорового способу життя, роз’яснювальну роботу з батьками, щодо дотримання правил безпечної поведінки в побуті, проведення ряду заходів по перевірці стану усіх приміщень закладу, винесення на розгляд питань профілактики травматизму невиробничого характеру на виробничих нарадах ЗДО.

     Медичні огляди працівників проводяться при прийомі на роботу та відповідно графіку протягом року.

Здійснення соціального захисту  працівників.

     Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

У ЗДО створені усі умови для соціального захисту дітей. Станом на 01.01.2020 року 52 дитини пільгових категорій,що становить (26%) ,з них:

- 5 дітей учасників бойових дій;

- 3 - дітей-інвалідів;

- 9 - з малозабезпечених сімей;

- 33 - багатодітних сімей.

- 2- діти позбавлені батьківського піклування

19-ти дітям забезпечувалося у повному обсязі безкоштовне харчування, 33-ми з багатодітних сімей - 50% від його вартості.

Завдяки зусиллям адміністрації та колективу ЗДО, батьківській громадськості були створені належні умови для повноцінного і гармонійного розвитку вихованців.

Вжиті заходи щодо забезпечення ЗДО кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

   В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення. Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних документів, передбачених колективним договором.

У ЗДО працює 54 працівників.

Освітньо-виховний процес в дошкільному закладі забезпечували 22 педагоги, з них:

Вищапедагогічна   - 20педагогів (становить 90,9%)

Середняспеціальна – 2 педагога (становить 9.1%.)

Зарезультатами атестації:

Вищакатегорія – 7 (становить 31.8%)

         1 категорія - 6 (становить 27.3 %)

       2 категорія – 4 (становить 18.2%)

       «спеціаліст» - 3 (становить 13.7%)

       тарифний розряд   - 2 (становить 9% )

Звання «вихователь-методист» -1, «старший вихователь»-1, «Відмінник освіти України» - 2 педагога.

Згідно перспективного плану 5педагогів,щоскладає22.7% , пройшлиатестацію . За результатами атестації практичному психологу Ягенській Я.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» , інструктору з фізкультури Виговській О.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователям Бикова І.М., Бурдова І.Ю. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії » , керівнику гуртка МандзюкС.А.підтверджено раніше встановлений 12 тарифний розряд.

Директор приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені усі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

   Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом старшої сестри медичної Босюк А.О. та медичних працівників фізіотерапевтичного кабінету. Проведений поглиблений огляд всіх дітей та вузькими спеціалістами дітей старших груп.За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 109 дітей (54 %) - І групи здоров'я,  89 дітей (45%) - ІІ групи здоров'я,   IV – 2 дитини (0,1%).  Медичною сестрою здійснювався систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічним , повітряним , руховим, світловим режимами, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, санітарно-освітньої роботи з персоналом та батьками ЗДО, контроль за методико- педагогічним навантаженням підчас проведення занять з фізкультури. Інструктор з фізкультури Виговська О.В. ефективно впроваджує авторську програму М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей», методику Е.Вільчковського, використовує нетрадиційні методи оздоровлення, які впливають на формування у дітей позитивного ставлення до занять фізкультурою та спортом.За результатами постійного моніторингу стану здоров'я дітей у групах спостерігається позитивна динаміка росту і вагових показників, відзначається стійка нормалізація показників функціонального стану організму. Встановлено, що показники фізичної підготовленості дітей у порівнянні з початком року зросли, у дітей більшості груп високий та середній рівень підготовленості.   В результаті впровадження інноваційних підходів до занять з фізичноїкультури, спеціальних профілактичних заходів, нетрадиційних методів оздоровленнявідмічається значне покращення стану здоров'я у дітей, стимулюється діяльність внутрішніх органів, формується правильна постава, зміцнюються м’язи спини, плечового поясу, стопи.

В дошкільному закладі функціонує медичний фізіотерапевтичний кабінет, який відповідає вимогам «Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів». Згідно комплексного плану оздоровлення медичними сестрами проводяться лікувально – профілактичні заходи, де діти отримують належні фізіопроцедури: киснево - синглентні коктейлі, вітамінізовані чаї, дріжджові напої, відвари лікарських вправ, сеанси аромо – та кольоротерапії, фіточаї, профілактичні та лікувальні масажі, вітаміни. Заклад забезпечений спеціальним медичним обладнанням: тубус – кварц, лампа «Біоптрон», ультразвуковий інгалятор, релаксатор зі звуками природи, соляна лампа, апарат для киснево – синглетної терапії.     Ефективністьоздоровчихзаходіввизначаласятим, щопоєднуваласятривала комплексна інтенсивнаоздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовахзвичайного режиму життядошкільників.

Упродовж 2020-2021н.р. повністю пройшли оздоровлення 250 дітей (62.5%), частково пройшли оздоровлення 72 дитини (18%), не пройшли оздоровлення в зв’язку з відсутністю та протипоказами через хворобу 79 дітей (19.8%).Варто відзначити, що сестри медичні здійснювали строгий контроль за дотриманням усіма учасниками освітнього процесу протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). З батьками проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції на веб-сайті ЗДО, Viber-групах, завдяки іншим соціальним мережам, мобільним додаткам.

Вихователі проводили щоденний якісний патронаж дітей з обов’язковим вивченням їх епідоточення.

Дітей оточують кваліфікований медичний персонал, педагоги, практичний психолог, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді, педагогічній раді.

Харчування здійснювалось згідно "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні минулим навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, кухарем, впроваджується системи НАССР. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, держпродветслужбою. Протягом року дієтичне харчування (стіл №5) отримували – 7 дітей, на підставі довідки від лікаря. Проби готових страв знімались вчасно м/с, яка є відповідальною за організацію харчування у ДНЗ.Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарами технології приготування страв протягом року не зафіксовано. Протягом року режим харчування дітей не порушувався.

   Ст. медичною сестрою проводиться щомісячний, щоквартальний та щорічний аналіз виконання норм повного переліку продуктів для своєчасного корегування.

     З працівниками харчоблоків, комірником, старшою медичною сестрою проведено семінар – залік щодо організації харчування, попередження спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей.

   Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.      

   Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

   Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній  процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом, onlin ресурсами.

Матеріально-технічне та освітньо-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися, стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Протягом навчального року були проведені такі заходи:

- промивка системи теплопостачання;

- ремонт дитячого павільйону;

- ремонт та встановлення ігрових споруд на майданчиках;

- придбання дитячих меблів;

- поточний ремонт прииміщень групи,кабінетів, коридорів загального користування;

- облаштування кабінетів гурткової роботи

- втановлення пластикових вікон;

- упорядкування території закладу;

- придбання технологічного обладнання;

- придбання телевізора, ламінатора;

-перевірка вогнегасників,пожежних кранів, опору і ізоляції,манометрів, димоходів та ін..

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові  майданчики безпечні та  утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені експериментальні осередки: городу, саду, лісу, ягіднику.

   Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази ДНЗ.Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково - утримання дошкільного закладу. Батьками закладу надається суттєва підтримка у вирішені питань матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичного , ігрового наповнення, організації та проведення різноманітних заходів для дітей.

З 01.09.2020 року до 31.05.2021 року за  кошти батьків  придбано і поставлено на облік на суму - 85610грн

1телевізор,дитячий диванчик,56 стільчиків, двухярусне ліжко,  крісно впсихологічний кабінет, дитячі іграшки, методична та дитяча література, миючі засоби,електронна вага, розвивальний дидактичний матеріал, пісочниця, смітнички та паперотримачі, відра, електропраски, сантехнічне обладнання, канцтовари, медпрепарати для оздоровчих процедур, преса.Придбано будматеріалів на ремонт групових та інших приміщень.Батьки закладу були активними партнерами  в організації  освітньо-виховного процесу та зміцненні матеріальної технічної  бази ЗДО.  На сайті ЗДО №27розміщено інформацію щодо придбання товарів виконаних робіт та послуг.

За бюджетні кошти станом на 01.06.2020 року  придбано всього на суму 55580грн.

Пилосмок -5799

Миючі засоби;

Телевізор- 12999.90

Вентилятор- 3240

Ремонт кухонного обладнання (електроплита, електрокип’ятильник);

Ламінатор-3960

Драбина -4550

Праска -899

Тюль- 7905

Повірка димового каналу-400

Лабораторні дослідження та дератизація-1585.48

Камерне знезараження-1969.20

Проби -1126.29

Встановлення майданчика- 7900

Повірка вогнегасників- 1680

Повірка тонометрів- 600

З детальними щоквартальними звітами про використання добровільних батьківських внесків можна ознайомитися на сайті нашого ЗДО у розділі «Інформаційна відкритість закладу».

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Ми спостерігаємо що в життя входить нове покоління батьків які розуміють значення здорового способу життя, якісної освіти та виховання, які прагнуть забезпечити його для своїх дітей. Батьки які хочуть бути активними учасниками життєдіяльності дошкільного закладу. Тому керівництво закладу працює  в співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування,  в тісній партнерській взаємодії з батьками вихованців, що є умовою забезпечення якості  дошкільної освіти закладу.

Адміністрацією та педпрацівниками ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Протягом року були організовані  різні активні форми співпраці з батьками.

На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садочку, розвиток матеріально-технічної бази, покращення розвивально-ігрового середовища та методично-дидактичного наповнення.

Налагоджено інформаційно-просвітницький простір для батьків (онлайн спілкування в закритих групах).

Крім цього батьки мали можливість брати участь у майстер-класах,тренінгах, виставках сезонної тематики, загальних заходах, благодійних акціях. Залучались також батьки до активної участі у проведенні різноманітних дитячих свят та розваг;флешмобів; трудових десантів.Один із основних принципів нашої роботи з батьками є: діалогічність спілкування, партнерство та відкритість, що дає можливість підвищити рівень поваги батьків до професії педагога-вихователя. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівник та працівники підзвітні, насамперед, саме їм.Колектив ЗДО співпрацював з громадськими організаціями «Просвітою»,Рівненським ляльковим театром та Рівненським державним гуманітарним університетом, Рівненським МЕГУ імені Демянчука, національною поліцією.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗДО. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

За період 2020/2021 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей та надання консультативної допомоги.

Проблеми закладу:

-Підтоплення території закладу внослідок сильних дощів;

-Заміна даху садочка та котельні;

- ремонт та утеплення фасаду;

-асфальтування території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- заміна вікон на платикові;

- частковий ремонт системи теплопостачання;

- придбання технологічного обладнання.

Я,  керівник закладу,  висловлюю особливу вдячність за активну співпрацю й партнерську взаємодію у справі розвитку ЗДО, забезпечення якісної освітньої діяльності, зміцнення та збереження матеріально-технічної бази усім учасникам освітнього процесу, раді ЗДО, батьківським комітетам ЗДО і груп.