Звіт керівника

zvit2021

                      ЗВІТ

директора закладу дошкільної освіти (ясла- садка) компенсуючого типу(санаторного) № 27 Рівненської міської ради

Мандзюк С.А. за 2020 – 2021 навчальний рік

Загальні відомості про ЗДО

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної  освіти;  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей  шляхом виховання, навчання, соціалізації; максимальна реалізація здібностей і потенціальних можливостей дошкільників; формування необхідних життєвих навичок, готовності продовжувати освіту, зміцнення здоров’я, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації шляхом спеціально організованого освітнього  процесу в комплексі з   проведенням  профілактично - оздоровчою роботою.

         Заклад дошкільної освіти розрахований на 195 місць. В закладі функціонує 8 груп, з них 1 для дітей перед дошкільного віку. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу у 2020-2021 навчальному році склав 200 осіб. Ясельного віку-24; дошкільного віку-176 дітей, з них:

( молодші групи (3-4 роки) – 62 дитини; середні групи (4-5 років) – 62 дитини; старші групи (5-6 (7) років) – 52дитини.).

Перевищення нормативних показників щодо кількості дітей в середніх  групах пояснюється високою їхньою народжуваністю у мікрорайоні і запитом батьків на здобуття ними дошкільної освіти. Також створеними якісними умовами для розвитку, виховання та навчання дошкільнят у нашому ЗДО.

Плановий контингент за 9 місяців 2020-2021 навчального року (вересень -травень) складає: 36600 днів, відвідування 22700 днів – в середньому 62% ( по хворобі 1600 днів, що складає 7%). Відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров’я дітей, але на жаль і вимушеною самоізоляцією вихованців під час хвороби членів сім'ї на COVID-19. Причинами тривалих пропусків також є: неплатоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО, навчання батьків, безробіття,побоювання батьків відвідувати садок під час карантину.Групи комплектуються за віковими ознаками. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється згідно електронної черги на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що вона може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, довідки ЛКК, направлення управління освіти, ксерокопії свідоцтва про народження дитини, місця проживання. Упродовж календарного року за електронними списками до організованих груп долучилося 81 дітей.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:відвідування консультативного центру;   залучення до організованих груп за віком без харчування.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально- виховного процесу у навчальному закладі

Упродовж 2020-2021 навчального року керівництво роботою закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №27 компенсуючого типу (санаторний) Рівненської міської ради (далі ЗДО) здійснювалося директором закладу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про цивільну оборону», «Про відпустки», Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад, Базового компоненту дошкільної освіти   та  інших нормативно-правових актів, власного Статуту, Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу,річного плану роботи ЗДО на 2020-2021 н.р.

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Тому в ЗДО створені якнайкращі умови для утвердження відкритої та прозорої, демократичної системи управління ЗДО, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, що базується на принципах корпоративної культури і взаємоповаги, позитивної мотивації.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та Планом роботи на 2020/2021 навчальний рік,  директор та педагогічний колектив зосереджував увагу на пошук оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи закладу дошкільної освіти за попередній навчальний рік, а саме:

- Формувати ціннісне ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання сучасних інноваційних оздоровчих технологій.

-Продовжувати роботи з підвищення якості дошкільної освіти через застосування мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу під час різних видів діяльності вихованців з використанням технології«стіни, стеля , підлога ,що говорять».

- Підвищувати рівень інноваційної компетентності педагогів з метою реалізації завдань інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку шляхом комплексного упровадження інноваційних і проєктних технологій, сучасних підходів у освітній процес, інтерактивних форм роботи.

- Забезпечувати всесторонню взаємодію педагогів, дітей та їх батьків у процесі освітньо- виховної діяльності з метою різнобічного розвитку дітей дошкільного віку.

- Надавати додаткові освітні послуги, спрямовані на забезпечення інтересів дітей, розвитку їх природних нахилів і здібностей, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти з врахуванням потреб батьків.

- Активно залучати органи самоврядування (батьківські комітети ЗДО, груп) до вирішення освітніх та адміністративно-господарських питань з метою удосконалення діяльності й розвитку ЗДО.

- Зміцнювати матеріально-технічну, навчально-дидактичну базу, конструювати сучасний і єдиний розвивальний простір в ЗДО.

          У навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, організацію роботи  з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процессу, дотримання вимог режиму в ЗДО. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і т.д. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог  освітньої  програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

 Упродовж року спільно з батьками проводилася активна робота з удосконалення предметно-ігрового розвивального середовища. Хочеться відмітити, що предметно-ігрове середовище стало більш досконалим, змістовно-насиченим й відповідає вимогам часу завдяки єдиному інноваційному підходу у побудові розвивального простору як складової якості дошкільної освіти.

Моніторинг оснащення показав, що його наповнюваність зросла на 15%. Групові осередки набули нового змісту та формату, стали значно безпечнішими, багатофункціональними і готовими для трансформації. З метою дотримання фізичної дистанції, освітніх потреб та інтересів вихованців ігровий простір був організований у вигляді осередків діяльності. Це дало можливість забезпечити основні види діяльності дітей, уникаючи скупчення та надаючи перевагу індивідуальним, індивідуально-груповим формам роботи, інтерактивним формам організації: самостійній роботі, у парах і малих групах. Вихованцям доступні всі функціональні елементи простору , що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності , прояву творчості , креативності . Продовжено роботу за технологією «стіни, стеля , підлога ,що говорять» , де різні локації використовуються для відображення історії діяльності дітей (розміщені мнемотаблиці для складання розповідей ,групи №4,5,6,7 ,оформлені «рухові лабіринти » в групах №2,3,5,7,8; групи №3,4,6,7 – виготовили вітальні зображення «Ранкові зустрічі» , «настінні дошки для малювання»- групи №5,7; кінезіологічний матеріал - група №7, під стелею розміщений матеріали для дихальної гімнастики за тематичними циклами- в групах №1,2,3,4,7 .     Всі групи поповнились сучасними бізібордами ,різноманітними тактильними ковриками , лепбуками, завдяки творчій роботі педагогів у співпраці з батьками.

Якісно в освітньому процесі використовуються телевізори (групи №3,4,7,8) з дотриманням санітарних норм .Завдяки ефективному використанню в освітньому процесі спортивно-ігрового центру, музичної зали, сенсорної кімнати,кабінетів практичного психолога та іноземної мови вдалося у повній мірі задовольнити інтелектуальні, фізичні, творчо-музичні дитячі потреби та інтереси.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу організовано сучасний сайт, де висвітлюється вся інформація відповідно до Закону України «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. Упродовж навчального року мною висвітлюється інформація про роботу закладу та життя вихованців в ЗДО, цікаві моменти життя нашого садочка в соціальній мережі «Фейсбук», «вайбер».

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Освітній процес в ЗДО будувався на відповідному програмно-методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.В умовах варіативності програмних документів педагогічний колектив працював за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у всіх вікових групах, шляхом реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти також була розроблена освітня програма ЗДО №27 на 2020-2021н.р.

Методична робота закладу в навчальному році була спрямована на забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу реалізації актуальних завдань освіти; упровадження нових освітніх технологій та систем; сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та оволодіння сучаними освітніми методиками, навичками їх використаня; підвищення якості дошкільної освіти; організації  методичного навчання педагогів врежимі online та дистанційного навчання.

Обмін інформацією, надання консультативної допомоги батькам упродовж карантину проводилися завдяки мобільним додаткам Messenger, Viber-групах, Fecebook, онлайн-платформам Google Classroom, ZOOM, електронним поштам, скап-дзвінкам, Google-диску, веб-сайту ЗДО тощо.

В організації освітнього процесу використовувалась варіативні програми:

-програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», (автор Л.В.Лохвицька);

- парціальна програма «Україна – наша Батьківщина»,( керівник авторського колективу Каплуновська О.);

- парціальна програма з народознавства для дітей старшого дошкільного віку «Рівнезнавство»;-«Дошкільнятам- освіта для сталого розвитку»;

- програма фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»,(автор М.М.Єфименко)

-програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Весела музикотерапія» (автор І.Малашевська)

- «Дитяча хореографія» ,( автор Шевчук А.)

- «Граючись вчимося. Англійська мова», (автор Гунько С., Гусак Л.)

-підготовка руки дитини до письма (автор А.Богуш)

З метою вдосконалення освітнього процесу використовувавалисьальтернативні методики та технології, а саме:

-Психолого-педагогічнепроектування. Автор Т. Пироженко ( всі педагоги);

- Формування основ безпекижиттєдіяльностідошкільників. Автор О.Лоза (всі педагоги)

- Розвитоктворчихздібностейдітейдошкільноговіку на заняттях з зображувальноїдіяльності. Автор Л. Шульга (всі педагоги.)

-Пізнавальнийрозвитокдошкільників через пошуково-дослідницькудіяльність. Автори: Авт. Лисенко Н.В, Т.Шумей, І.Сергєєва .( Вихователі:ГорощукЛ.Б.,Зінчук Н.В.)

-ГуманістичнаконцепціявихованняВ.Сухомлинського.(всі педагоги )

-Технологіямузичноговиховання за системою К.Орфа. (музичні керівники Буряк Я.Ю.,

Шумська С.В.)

-Інноваційнітехнології на заняттях з фізичноїкультури: фітболгімнастика, ігровогостречингу, елементів степ-аєробіки. (інструктор з фізичноїкультуриВиговська О.В.)

-Елементи технологіїрозвиткутворчоїособистості (ТРВЗ) (всі педагоги);

-Складанняописовихрозповідей за картками-схемами К.Крутій. (всі педагоги).

-«Ази здорового способу життя» за Аювердою (групи № 3,7)

-Су –джоктерапія (кільця, палички, зерна) - (групи № 4,7 )

-Точковиймасаж за А.Уманською (всігрупи);

-Дихальна гімнастика з різними предметами (всігрупи);

-Ходіння доріжками та килимками здоров’я (всігрупи);

-Сухий басейн (всігрупи);

-Кольоротерапія - (6 груп );

-Метод «Сендплей» Дори Каллф( (практичний психолог .)

-Фітбол – гімнастика, стрейчинг (інструктор з фізкультури ).

-ЕлементисистемиХатхи – йоги (група №3-вихователь Вознюк Л.С.)

-Універсальний дидактичний матеріал палички Х.Кюізенера та блокиДьєнеша ( група №8 вихователь Виговська О.В.)

-Технологію раннього навчання ГленаДомана (група №1)

-Технологія інтегрованих занять з художньо- мовленнєвого розвитку Н.Гавриш (група №2,4);

-Технологією «стіни, стеля , підлога , що говорять»

Колегіальнимобговоренням на педагогічних радах булиактуальніпитання з організації життєдіяльності дошкільників. На засіданні педагогічної ради «Організація сенсорно-пізнавального середовища для математичного розвитку дітей» розглядались питання про важливу роль ігротехнологій для реалізації завдань логіко-математичного змісту , місце інтеграції в реалізації поставлених завдань. Педагоги ділилися досвідом використання в роботі інтелектуальних ігор, логічних та проблемних завдань, що допомагає урізноманітнювати математичну діяльність дітей, сприяє уточненню та закріпленню знань, формуванню вмінь та навичок які реалізуються в повсякденному житті.

Досвідчені вихователі Виговська О.В., Лісович В.Л. презентували сучасні дидктичні матеріали та розвивальні посібники які зацікавили педагогів.

         Педагогічна рада «Розвивальний потенціал сучасних фітнес-програм для дошкільників» сприяла вдосконаленню педагогічної майстерності, щодо організації та використання національної здоров’язбережувальної педагогіки в освітньому процесі , впровадження інноваційних технологій у системі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.

         Підсумкова педрада   з проблемної теми дала можливість педагогам проаналізувати результативність використання інноваційних оздоровчих технологій ,   акцентувати увагу на вирішенні питань , які потребують доопрацювання , наголосити на здобутках. Зокрема, моніторинг готовності педколективу до впровадження здоров’язбережувальних технологій свідчить, що в 2016 році цей показник був 60% , а в 2021 році - 90 % . Також було зазначено досягнення колективу щодо створення здоров’язберігаючого середовища ,особливо облаштування спортивної зали (2016р.- 72% , 2021р.- 82% ) з а рахунок виготовлення нетрадиційного обладнання, широкий спектр фізкультурного обладнання сприяє розвитку інтересу дітей до занять , зміцнення здоров’я.Про хороші результати педколективу щодо підвищення рівня професійної майстерності педагогів свідчить аналіз: 2016р.- за школою добре- 47%, задовільно-43%, потребує допомоги- 10% ; 2021р.- за школою добре- 60%, задовільно-36 %, потребує допомоги- 4% .

Враховуючи пропозиції колектив в наступні роки працюватиме над проблемним питанням « Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей шляхом інтеграції здоров’язбережувальних технологій з різними видами дитячої діяльності». Також на педраді розглядались питання про результативність реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти роботи та результати педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до вимог чинної програми; про виконання річного плану в роботі з дітьми, батьками, педагогами ; про виконання творчих планів музичних керівників; про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі.

   Методичні заходи, які проводились до педагогічних рад: колективні перегляди занять, консультації, конкурси сприяли поєднанню теоретичних знань з практичним досвідом, значною мірою вплинули на покращення якості освітнього процесу та зростанню професійної майстерності педагогів.

Результативністьпроведенняметодичнихзаходіввизначалася шляхом проведеннямоніторингів, анкетування, спостереження та аналізуосвітньоїдіяльності.

Для реалізації завдань щодо підвищення рівня проінформованості педагогів щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників був проведений семінар-практикум «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільноговіку».Педагоги удосконалили свої вміння інтегрувати завдання логіко-математичного змісту в різні види діяльності дитини , на практиці переконалися про важливість організації сенсорно- пізнавального середовища та діяльності в ньому щодо формування логіко-математичної компетентності .

       Цікавим та результативним був семінар «Ctreamосвіта , або Стежинки у Всесвіт». Педагоги продовжили знайомство з альтернативною програмою формування культури інженерного мислення , стали активно впроваджувати її в освітній процес.Семінар спонукав вихователів використовувати діяльнісний підхід у роботі з дітьми також сприяв усвідомленню педагогами необхідності використовувати нові форми та методи взаємодії . Результатом семінару став методичний посібник «Ctreamосвіта , або Стежинки у Всесвіт для дітей дошкільного віку » в якому подані практичні рекомендації для педагогів та батьків, перспективне планування для всіх вікових груп, творчі конспекти занять.

       Семінар «Удосконалення здоров’язберігальних умов у ЗДО з метою зміцнення та збереження здоров’я дошкільників» сприяв розширенню знань педагогів про використання здоров’язбережувальних умов для формування компетенцій дітей про власне здоров’я.

         Одним із визначальних чинників які вплинули на підвищення професійної майстерності педагогів було використання інтерактивних форм роботи - це ділові ігри, ситуативне моделювання, імітаційні ігри,майстер-класи . Вони забезпечують активну міжособистісну взаємодію педагогів, відзначаються змістовністю та активністю засвоєння знань.    

       Завершилась робота творчої групи з методичної теми«Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання оздоровчих технологій» під керівництвом вихователя-методиста . Члени творчої групи підготували методичний порадник «Формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я через використання здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій».

Емоційно,піднесено пройшли педагогічні читання «Волинський Гомер-Улас Савчук».

Упродовж року працювала школа педмайстерності під керівництвом вихователя Опальчук М.С. з питання «Організація роботи з духовно-морального виховання як засобу формування національної свідомості маленьких українців». Слухачі школи педагогічного досвіду удосконалили свої вміння щодо організації та проведення національного виховання, обговорювались сучасні вимоги щодо облаштування предметно – ігрового розвивального середовища в групах з даного питання , налагодження належної взаємодії з батьками.

          Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді і впроваджені перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу, як і раніше, має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.

         Працювала творча група з впровадження досвіду роботи вихователя ЗДО №45 Новак Ж. з питання «Формування базових якостей особистості у дошкільників засобами художньої літератури».

          Вихователь- методист завершила вивчення досвіду вихователя Виговської О.В. щодо впровадження інноваційної технології-блоки Дьєнеша , палички Кьюїзенера.

Розвитку творчих здібностей та підвищення професійної компетентності педагогів сприяв колективний перегляд занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Упродовж минулого навчального року було проведено 14 відкритих занять . Цікаві творчі здобутки продемонстрували          вихователі Бикова І.М., Виговська О.В., Горощук Л.Б.,Лісович В.Л.,СавчукО.А. щодо формування логіко- математичної компетентності дошкільників; Ніколайчук О.М.,ТерещукТ.Л.,інструктор з фізкультури Виговська О.В.- формування оздоровчої компетентності; Басик Л.С., Бурдова І.Ю.,Горщук К.М.- формування пізнавальних інтересів у дітей . Провели заняття ,використовуючи інтернет ресурси . Високу оцінку колег отримали музичні керівники Буряк Я.Ю.,Шумська С.В. які провели заходи музично-естетичного спрямування: свято Осені , свята новорічно-різдвяного циклу, свято Вишиванки , свято випуску до школи.Колективні перегляди занять , виховних заходів дали можливість показати власні досягнення педагогів, поглибити знання щодо використання інноваційних методів та прийомів .

Значні зусилля методичної служби були направлені на проведення моніторингових досліджень які передбачені річним планом роботи.

     Доцільно зазначити , що в методичному кабінеті систематизований банк даних про інновації в системі дошкільної освіти, проводиться робота формування інноваційної компетентності педагогів, тим самим забезпечується підготовка педагогів до впровадження інновацій . Аналіз діагностики інноваційної компетентності вихователів (березень, 2021 р. ) свідчить, що середній показник інноваційної компетентності педагогів становить 71%. Оцінюючи загальний рівень володіння інноваційнимитехнологіями та методиками, варто відзначити, що у 62 % вихователів сформована інноваційна культура, у 30% інноваційна грамотність; інноваційна поінформованість -8% (педагогів мають недостатній рівень інноваційної компетентності, недосконало орієнтуються в класифікації традиційних та інноваційних технологій, несистематично використовують інновації в освітньому процесі). В порівнянні з минулим роком інноваційна компетентність вихователів зросла на 2%.

     З метою здійснення контролю за станом впровадження інновацій розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми , цілей нововведень.

Про результати творчого впровадження інноватики в роботу ЗДО свідчать сучасні напрацювання педагогів: планування за чинними програмами, рекомендації педагогам щодо форм і методів організації освітнього процесу з дітьми, розробка конспектів інтегрованих занять.

Інформаційно-комп’ютерні технології успішно використовуються як в освітньому процесі , так і в методичній роботі ( педагогічних радах,семінарах, під час атестації, батьківських зборах). У закладі створено банк мультимедійних презентацій для заходів різного рівня.

       Наскрізне застосування ІКТ- технологій в освітньому процесі стало інструментом забезпечення успіху роботи кожного педагога,підвищення ефективності його роботи та якості дошкільної освіти.

       Активізації творчого потенціалу педагогів сприялаїх участь у конкурсах:

-сертифікат учасника 8-го обласного конкурсу- ярмарку педагогічної творчості в номінації «Дошкільна освіта» отримала вихователь Лісович В.Л., були представлені методичні матеріали з досвіду роботи «Впровадження інноваційних технологій в процесі формування національно- патріотичної свідомості дитини»

- на кращу підготовку до нового навчального року: І місце - група №7,8 (вихователі Лісович В.Л.,ГорщукК.М.,Виговська О.В.,Басик Л.С.);II місце –№3,5 (вихователі Колісниченко Н.В.,Вознюк Л.С., Зінчук Н.В., Бикова І.М.) ; 3 місце- група №4 (вихователі Ніколайчук О.М.,Опальчук М.С.).

- конкурс на кращий осередок логіко-математичної діяльності (листопад , 2020 р.) -призові місця вибороли відповідно групи №5,7,8 -1 місце (вихователі Зінчук Н.В.,Бикова І.М., Лісович В.Л.,ГорщукК.М.,Виговська О.В.,Басик Л.С).; група №3 -2 місце (вихователі Колісниченко Н.В.,Вознюк Л.С) ; групи №2,6 -3 місце (вихователі Савчук О.А.,Бурдова І.Ю., Терещук Т.Л.,Горощук Л.Б.).

       Цікавою виявилась робота в рамках тижнів,фестивалів: Тиждень безпеки дорожнього руху (листопад, 2020р.) , тиждень права «Знай свої права , дитино»( грудень,2020р.),фестиваль «Зимова фортеця» ( січень, 2021р.) Тиждень безпеки дитини (квітень , 2021р.) , фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» (квітень, 2021р.) та в проведенні освітніх заходів з нагоди святкування Дня народження Т.Г Шевченка, Лесі Українки та інші. Участь вихованців у міських конкурсах дитячих малюнків «Мій день спорту» (квітень, 2021р.), «Мій тато» (червень, 2021р.) До міжнародного дня захисту дітей прийняли участь у міському батьківському форумі.

       Важливого значення надавалось самоосвіті педагогів. Вихователі Басик Л.С. та Лісович В.Л. отримали сертифікати на платформах Всеосвіта та Прометеус.

Методичнийкабінет систематично поповнюється новинками методичної та художньоїлітератури, розробкамиконспектів занять, сценаріїв свят та розваг, матеріалами передового досвідупедагогів, наочнимипосібниками, розробкамиконсультацій, методичнихрекомендацій та порадами дляпедагогів та батьків. Слід відмітити оформлені інформаційно-консультативні матеріали «Булінг в закладі дошкільної освіти» для педагогів та батьків.Організована освітня діяльність планувалась відповідно до освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми, адаптованими програмами роботи гуртків з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

          Розклад занять формувався і виконувався відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного нагляду, затверджувався керівником закладу.

Упродовж 2020-2021 навчального року кожна вікова група підлягала тематичному або комплексному контролю. Результати комплексних та тематичних перевірок, різного виду контролю відображені в наказах, довідках, протоколах педрад, картках контролю за освітнім процесом. З метою якісного контролю розроблялися пам’ятки здійснення перевірок, схеми аналізів різних видів діяльності дітей, анкети. Так , тематичний контроль «Стан роботи з логіко-математичного розвитку дітей в групі №2» (листопад,2020р.), комплексний контроль «Стан організації життєдіяльності дітей в групі №4», (грудень, 2020р.), тематичний контроль «Стан роботи з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників в групах №3,6»,(лютий, 2021р.).Оперативним та підсумковим   контролем були охоплені питання: про результативність реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти роботи та результати педагогічного обстеження дітей на рівень сформованості компетентностей відповідно до вимог чинної програми , про підсумки роботи над проблемною темою. Слід відмітити, результати контролю засвідчили , що педагоги приложили максимум зусиль для реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

Змістметодичноїроботи позитивно вплинув на рівеньосвітньої роботи з дітьмидошкільноговіку. Результати контрольно-діагностичногообстеження показалиуспішнезасвоєнняосвітніхзавданьчинноїПрограми в групах .

Психологічна діяльністьздійснювалась відповідно до Положення про психологічну службу системи України. Корекційно-розвивальна робота полягала в здійсненні психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку й поведінці дошкільників. Робота здійснювалась з дотриманням основних етапів корекціно-розвивальної роботи: розроблення програми та змісту корекційних занять, вибору форми колекційної роботи (індивідуальна, групова), методик і технік роботи, планування форм участі батьків у корекційній програмі; реалізації корекційної програми; оцінки ефективності корекції, розроблення рекомендацій щодо виховання дітей; консультативний пункт для батьків «Порадьтесь з психологом».

Організація варіативної складової змісту дошкільної освіти

У 2020/2021 навчальному році, відповідно до запитів батьків, з урахуванням здібностей та інтересів дітей, було організовано роботу гуртків на основі додаткових освітніх послуг: хореографічний гурток; гурток англійської мови, логопедичний гурток.

   Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становить не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводиться у час, відведений для самостійної діяльності дітей, у другій половині дня (1-2 рази на тиждень).Реалізуючи варіативну складову Базового компоненту, ми намагаємося об’єднувати зусилля адміністрації ЗДО, педагогів, дітей та їх батьків. Проведено організаційно-методичну роботу в ЗДО щодо створення умов для виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти,  поповнено матеріально-технічну базу, розширено напрямки безкоштовних гуртків.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлювалася належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будувалася за парціальними програмами  рекомендованими МОН, педагогічного досвіду, освітніх інновацій. Гуртки є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становлять невід`ємну частину освітньої роботи.

Вжиті директором дошкільного навчального закладу  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх дошкільною освітою, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому ЗДО, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають в даному мікрорайоні. В закладі було створено банк даних дітей, які не відвідують дошкільний заклад, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Всього було охоплено альтернативними формами освіти 5 дітей: одна з яких відвідує консультаційний центр ( 0 дітей 6-річного віку); одна дитина охоплена соціально – педагогічним патронатом , інші форми - 3 дитини. Виявилося, що всі п’ятирічні діти мікрорайону охоплені дошкільною освітою (100%). Залишилисьнеохопленимидошкільноюосвітою 104 дітейвіком до 3-х років, батьки якихперебувають у відпустці по догляду за дітьми до 3-х років.

Протягом року в ЗДО працював консультативний центр метою якого є надання безоплатної консультативної допомоги з питань соціалізації дітей дошкільного віку та інших питань. Графік роботи центру забезпечує доступ батьків та їх дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, які виховуються в умовах сім’ї, до будівлі та території закладу. Діюча система роботи консультативного центру забезпечує надання допомоги як консультативного так і практичного характеру. До психологічної служби закладу протягом року зафіксовано 25 звернень з боку батьків вихованців з різної тематики. В умовах карантину консультації батьки отримували у формі онлайн-консультацій та консультації в телефонному режимі.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого закладу впродовж 2020-2021 н.р. було проведені віртуальні Дні відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Хоча на відстані, але батькам була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, виставки дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. В закладі працює служба «Телефон довіри », де батьки майбутніх першокласників мають змогу звернутися до будь яких фахівців та отримати кваліфіковану допомогу. Проте впродовж 2020 – 2021 навчального року звернень до   спеціалістівЗДО не було.

   На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України №1/9-419 від 02.07.2019 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році» в дошкільному навчальному закладі на протязі 2020 – 2021 року функціонувало 2 старші групи.

1 вересня 2021 року в школу підуть 52 дитини. Хочеться відмітити роботу педагогічного складу старших груп сумлінне відношення по підготовці дітей до школи. Не дивлячись на карантинні заходи, які були запровадженні в здо «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» діти старшого дошкільного віку показали гарну підготовленість їх до школи. Майбутні школярі групи засвоїли програму.Результати опитування дітей, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і контрольних занять, режимних моментів, огляди – конкурси виставок посібників до педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і виховання розумних, всебічно розвинутих дітей.

Систематично забезпечувалась взаємодія ЗДО і ЗОШ №4 за такими напрямами: організаційна та методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників. Це забезпечило ефективні умови для наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Активному зростанню психологічної обізнаності батьків з проблеми «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини» сприяла спільна робота педагогів та психологів освітніх закладів.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

   Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

За період роботи ЗДО у 2020/2021 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не було.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

При складанні річного Плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Особлива увага в дошкільному закладі приділяється організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей. Ця робота включає в себе:

проведення всіх видів інструктажів з охорони праці працівників, та безпеки життєдіяльності вихованців;

проведення тижнів знань з дітьми дошкільного віку з основ безпеки життєдіяльності;

проведення бесід, сюжетно рольових ігор вікторин з протипожежної безпеки, дорожнього руху;

проведення практичних занять з правил дорожнього руху

відпрацювання плану евакуації на випадок екстремальної ситуації в дошкільному закладі;

розробка плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру, які включають в себе: профілактичні бесіди з дітьми по формуванню навичок здорового способу життя, роз’яснювальну роботу з батьками, щодо дотримання правил безпечної поведінки в побуті, проведення ряду заходів по перевірці стану усіх приміщень закладу, винесення на розгляд питань профілактики травматизму невиробничого характеру на виробничих нарадах ЗДО.

     Медичні огляди працівників проводяться при прийомі на роботу та відповідно графіку протягом року.

Здійснення соціального захисту  працівників.

     Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

У ЗДО створені усі умови для соціального захисту дітей. Станом на 01.01.2020 року 52 дитини пільгових категорій,що становить (26%) ,з них:

- 5 дітей учасників бойових дій;

- 3 - дітей-інвалідів;

- 9 - з малозабезпечених сімей;

- 33 - багатодітних сімей.

- 2- діти позбавлені батьківського піклування

19-ти дітям забезпечувалося у повному обсязі безкоштовне харчування, 33-ми з багатодітних сімей - 50% від його вартості.

Завдяки зусиллям адміністрації та колективу ЗДО, батьківській громадськості були створені належні умови для повноцінного і гармонійного розвитку вихованців.

Вжиті заходи щодо забезпечення ЗДО кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

   В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення. Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних документів, передбачених колективним договором.

У ЗДО працює 54 працівників.

Освітньо-виховний процес в дошкільному закладі забезпечували 22 педагоги, з них:

Вищапедагогічна   - 20педагогів (становить 90,9%)

Середняспеціальна – 2 педагога (становить 9.1%.)

Зарезультатами атестації:

Вищакатегорія – 7 (становить 31.8%)

         1 категорія - 6 (становить 27.3 %)

       2 категорія – 4 (становить 18.2%)

       «спеціаліст» - 3 (становить 13.7%)

       тарифний розряд   - 2 (становить 9% )

Звання «вихователь-методист» -1, «старший вихователь»-1, «Відмінник освіти України» - 2 педагога.

Згідно перспективного плану 5педагогів,щоскладає22.7% , пройшлиатестацію . За результатами атестації практичному психологу Ягенській Я.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» , інструктору з фізкультури Виговській О.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователям Бикова І.М., Бурдова І.Ю. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії » , керівнику гуртка МандзюкС.А.підтверджено раніше встановлений 12 тарифний розряд.

Директор приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені усі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

   Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом старшої сестри медичної Босюк А.О. та медичних працівників фізіотерапевтичного кабінету. Проведений поглиблений огляд всіх дітей та вузькими спеціалістами дітей старших груп.За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 109 дітей (54 %) - І групи здоров'я,  89 дітей (45%) - ІІ групи здоров'я,   IV – 2 дитини (0,1%).  Медичною сестрою здійснювався систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічним , повітряним , руховим, світловим режимами, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, санітарно-освітньої роботи з персоналом та батьками ЗДО, контроль за методико- педагогічним навантаженням підчас проведення занять з фізкультури. Інструктор з фізкультури Виговська О.В. ефективно впроваджує авторську програму М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей», методику Е.Вільчковського, використовує нетрадиційні методи оздоровлення, які впливають на формування у дітей позитивного ставлення до занять фізкультурою та спортом.За результатами постійного моніторингу стану здоров'я дітей у групах спостерігається позитивна динаміка росту і вагових показників, відзначається стійка нормалізація показників функціонального стану організму. Встановлено, що показники фізичної підготовленості дітей у порівнянні з початком року зросли, у дітей більшості груп високий та середній рівень підготовленості.   В результаті впровадження інноваційних підходів до занять з фізичноїкультури, спеціальних профілактичних заходів, нетрадиційних методів оздоровленнявідмічається значне покращення стану здоров'я у дітей, стимулюється діяльність внутрішніх органів, формується правильна постава, зміцнюються м’язи спини, плечового поясу, стопи.

В дошкільному закладі функціонує медичний фізіотерапевтичний кабінет, який відповідає вимогам «Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів». Згідно комплексного плану оздоровлення медичними сестрами проводяться лікувально – профілактичні заходи, де діти отримують належні фізіопроцедури: киснево - синглентні коктейлі, вітамінізовані чаї, дріжджові напої, відвари лікарських вправ, сеанси аромо – та кольоротерапії, фіточаї, профілактичні та лікувальні масажі, вітаміни. Заклад забезпечений спеціальним медичним обладнанням: тубус – кварц, лампа «Біоптрон», ультразвуковий інгалятор, релаксатор зі звуками природи, соляна лампа, апарат для киснево – синглетної терапії.     Ефективністьоздоровчихзаходіввизначаласятим, щопоєднуваласятривала комплексна інтенсивнаоздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовахзвичайного режиму життядошкільників.

Упродовж 2020-2021н.р. повністю пройшли оздоровлення 250 дітей (62.5%), частково пройшли оздоровлення 72 дитини (18%), не пройшли оздоровлення в зв’язку з відсутністю та протипоказами через хворобу 79 дітей (19.8%).Варто відзначити, що сестри медичні здійснювали строгий контроль за дотриманням усіма учасниками освітнього процесу протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). З батьками проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції на веб-сайті ЗДО, Viber-групах, завдяки іншим соціальним мережам, мобільним додаткам.

Вихователі проводили щоденний якісний патронаж дітей з обов’язковим вивченням їх епідоточення.

Дітей оточують кваліфікований медичний персонал, педагоги, практичний психолог, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді, педагогічній раді.

Харчування здійснювалось згідно "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні минулим навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, кухарем, впроваджується системи НАССР. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, держпродветслужбою. Протягом року дієтичне харчування (стіл №5) отримували – 7 дітей, на підставі довідки від лікаря. Проби готових страв знімались вчасно м/с, яка є відповідальною за організацію харчування у ДНЗ.Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарами технології приготування страв протягом року не зафіксовано. Протягом року режим харчування дітей не порушувався.

   Ст. медичною сестрою проводиться щомісячний, щоквартальний та щорічний аналіз виконання норм повного переліку продуктів для своєчасного корегування.

     З працівниками харчоблоків, комірником, старшою медичною сестрою проведено семінар – залік щодо організації харчування, попередження спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей.

   Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.      

   Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

   Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній  процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом, onlin ресурсами.

Матеріально-технічне та освітньо-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися, стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Протягом навчального року були проведені такі заходи:

- промивка системи теплопостачання;

- ремонт дитячого павільйону;

- ремонт та встановлення ігрових споруд на майданчиках;

- придбання дитячих меблів;

- поточний ремонт прииміщень групи,кабінетів, коридорів загального користування;

- облаштування кабінетів гурткової роботи

- втановлення пластикових вікон;

- упорядкування території закладу;

- придбання технологічного обладнання;

- придбання телевізора, ламінатора;

-перевірка вогнегасників,пожежних кранів, опору і ізоляції,манометрів, димоходів та ін..

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові  майданчики безпечні та  утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені експериментальні осередки: городу, саду, лісу, ягіднику.

   Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази ДНЗ.Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково - утримання дошкільного закладу. Батьками закладу надається суттєва підтримка у вирішені питань матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичного , ігрового наповнення, організації та проведення різноманітних заходів для дітей.

З 01.09.2020 року до 31.05.2021 року за  кошти батьків  придбано і поставлено на облік на суму - 85610грн

1телевізор,дитячий диванчик,56 стільчиків, двухярусне ліжко,  крісно впсихологічний кабінет, дитячі іграшки, методична та дитяча література, миючі засоби,електронна вага, розвивальний дидактичний матеріал, пісочниця, смітнички та паперотримачі, відра, електропраски, сантехнічне обладнання, канцтовари, медпрепарати для оздоровчих процедур, преса.Придбано будматеріалів на ремонт групових та інших приміщень.Батьки закладу були активними партнерами  в організації  освітньо-виховного процесу та зміцненні матеріальної технічної  бази ЗДО.  На сайті ЗДО №27розміщено інформацію щодо придбання товарів виконаних робіт та послуг.

За бюджетні кошти станом на 01.06.2020 року  придбано всього на суму 55580грн.

Пилосмок -5799

Миючі засоби;

Телевізор- 12999.90

Вентилятор- 3240

Ремонт кухонного обладнання (електроплита, електрокип’ятильник);

Ламінатор-3960

Драбина -4550

Праска -899

Тюль- 7905

Повірка димового каналу-400

Лабораторні дослідження та дератизація-1585.48

Камерне знезараження-1969.20

Проби -1126.29

Встановлення майданчика- 7900

Повірка вогнегасників- 1680

Повірка тонометрів- 600

З детальними щоквартальними звітами про використання добровільних батьківських внесків можна ознайомитися на сайті нашого ЗДО у розділі «Інформаційна відкритість закладу».

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Ми спостерігаємо що в життя входить нове покоління батьків які розуміють значення здорового способу життя, якісної освіти та виховання, які прагнуть забезпечити його для своїх дітей. Батьки які хочуть бути активними учасниками життєдіяльності дошкільного закладу. Тому керівництво закладу працює  в співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування,  в тісній партнерській взаємодії з батьками вихованців, що є умовою забезпечення якості  дошкільної освіти закладу.

Адміністрацією та педпрацівниками ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Протягом року були організовані  різні активні форми співпраці з батьками.

На засіданнях батьківського комітету розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садочку, розвиток матеріально-технічної бази, покращення розвивально-ігрового середовища та методично-дидактичного наповнення.

Налагоджено інформаційно-просвітницький простір для батьків (онлайн спілкування в закритих групах).

Крім цього батьки мали можливість брати участь у майстер-класах,тренінгах, виставках сезонної тематики, загальних заходах, благодійних акціях. Залучались також батьки до активної участі у проведенні різноманітних дитячих свят та розваг;флешмобів; трудових десантів.Один із основних принципів нашої роботи з батьками є: діалогічність спілкування, партнерство та відкритість, що дає можливість підвищити рівень поваги батьків до професії педагога-вихователя. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками. Вважаю, що батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівник та працівники підзвітні, насамперед, саме їм.Колектив ЗДО співпрацював з громадськими організаціями «Просвітою»,Рівненським ляльковим театром та Рівненським державним гуманітарним університетом, Рівненським МЕГУ імені Демянчука, національною поліцією.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗДО. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

За період 2020/2021 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей та надання консультативної допомоги.

Проблеми закладу:

-Підтоплення території закладу внослідок сильних дощів;

-Заміна даху садочка та котельні;

- ремонт та утеплення фасаду;

-асфальтування території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- заміна вікон на платикові;

- частковий ремонт системи теплопостачання;

- придбання технологічного обладнання.

Я,  керівник закладу,  висловлюю особливу вдячність за активну співпрацю й партнерську взаємодію у справі розвитку ЗДО, забезпечення якісної освітньої діяльності, зміцнення та збереження матеріально-технічної бази усім учасникам освітнього процесу, раді ЗДО, батьківським комітетам ЗДО і груп.Протягом року була удосконалена робота по впровадженню програми «ЛЕГО-конструювання» координатор вихователь Тиж Т.А.Програма «ЛЕГО – конструювання» створена для розвитку конструктивних здібностей у дітей від 3 до 6 років засобами наборів конструктора LEGO SYSTEM і має на меті інтелектуальний, фізичний, емоційно-ціннісний та креативний розвиток дошкільників.

  

   

Щорічний звіт керівника

закладу дошкільної освіти (ясел-садка) компенсуючого типу (санаторного) № 27

за 2019-2020 навчальний рік

 

На виконання вимог Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , п.3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних..», Положення про дошкільний навчальний заклад та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ЗДО №27, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Мандзюк Світлана Анатоліївна, директор закладу дошкільної освіти № 27, звітую про основні напрямки своєї діяльності у 2019 – 2020 навчальному році.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 27 Рівненської міської ради – комунальний заклад освіти для дітей раннього та дошкільноговіку, підпорядкований управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Юридична адреса закладу дошкільної освіти: м.Рівне, вул. КН.Ольги 14в

Телефони: 63- 48 -04 (директор)     63- 29- 48(медсестри)

Приміщення закладу дошкільної освіти розраховано на 195 місць.

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту ЗДО №27 .

В закладі працює 8 груп: 1 група переддошкільного віку та 7 передшкільного віку.

Режим роботи груп - 12 год.

Кількість вихованців - 215.

Кількість працівників усього - 56.

З них педагогічний персонал - 21, обслуговуючий персонал - 35.

Діловодство та освітній процес здійснюються державною мовою.

У закладі функціонують музична та фізкультурна зали, методичний, психологічний, фізіотерапевтичний та кабінет англійської мови, сенсорна кімната.

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення відповідає сучасним вимогам.

Розвивальне середовище закладу спрямоване на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти через втілення принципу особистісно-орієнтованого, компетентнісного підходу.

Директор закладу дошкільної освіти – Мандзюк Світлана Анатоліївна, освіта вища, стаж педагогічної роботи 39 років, нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, Подякою рівненської міської ради, Грамотами управління освіти.

Вихователь-методист – Бречко Н.Є, освіта вища, «спеціаліст вищої категорії», має звання «старший вихователь», стаж педагогічної роботи 38 років.

Педагогічними працівниками, медичним персоналом заклад забезпечений повністю, вакансії відсутні.

Про педагогічні досягнення колективу та окремих працівників ЗДО свідчать численні відзнаки та нагороди колективу: Подяка Рівненської міської ради виконавчого комітету, щорічні грамоти управління освіти за особливу старанність у підготовці навчального закладу до початку нового н.р., Подяка командира зведеного автомобільного батальйону сектору «А» м. Сватове. Нагороджені Грамотами управління освіти за підсумками 2019-2020 н.р. вихователі : грамотою управління освіти Савчук О.А, Банашук Т.В. Посчесною грамотою управління освіти Зінчук Н.В. Подякою міської ради нагороджені вихователі Вознюк Л.С., Колісниченко Н.В. Почесною грамотою Управління освіти ОДА Лісович В.Л.

Досягнення колективу ЗДО піднімають престиж педагогічної праці, створюють позитивний імідж закладу, сприяютьвисоким рейтинговим оцінкам та спонукають колектив до високої результативності у роботі.

Педагогічний та дитячий колективи закладу брали участь у всеукраїнських та міських конкурсах та інших заходах. За активну участь у конкурсі «ІІ Всеукраїнське заняття доброти» від Благодійного фонду «Щаслива лапа» педагогічний колектив отримав сертифікат учасника. Музичний керівник Шумська С.В. приймала участь у конкурсі відеороликів «Дружба крутіша за шоколад»,оголошений журналом «Малятко», де виграла підписку на рік журналу «Малятко».    

До Всеукраїнського дня фізкультури і спорту у ЗДО було проведено фізкультурні змагання між вихованцями старших груп, у яких перше місце вибороли вихованці групи №2, за що отримали перехідний вимпел «Краща спортивна група ЗДО». Всі ці заходи сприяли зросту творчого потенціалу педагогів закладу, підвищенню їх професійної компетентності, збагаченню практичним досвідом, проведення різних форм з дітьми та зміцнило зв’язки з родинами вихованців.

У зв’язку з карантинними заходами педагоги мали можливість знайомитися з досвідом колегнашого міста та України та поширювати свій досвід через інтернет-ресурси.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 195 місць для дітей від2-х років до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у травні – серпні відповідно до електронної черги управління освіти Рівненської міської ради.

Педагогічний процес у ЗДО № 27 забезпечують кваліфіковані спеціалісти: директор, вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичних керівника, 1інструктор з фізичної культури, керівники гуртка англійської мови (0,75 ст.), підготовки руки дитини до письма (0. 25ст), 16 вихователів.

З них мають:

 • вищу педагогічну освіту – 20 педагогів (90,9%)
 • середню спеціальну (фахову) – 2 педагоги (9.1%)

Кваліфікаційний рівень педагогів за результатами атестації:

 • вища категорія – 7 (становить 31.7%)
 • 1 категорія - 6 (становить 27.2 %)
 • 2 категорія – 3 (становить 14%)
 • «спеціаліст» - 4 (становить 18.1%)
 • тарифний розряд - 2 (становить 9% )

Звання «вихователь-методист» - 1 педагог ;

Звання «старший вихователь» - 1 педагог;

Відмінник освіти України – 2 педагоги.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграла атестація, яка проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2019-2020 навчальному році було атестовано шестеро педагогів (27%), це на 11% більше ніж в минулому році. За результатами атестації кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоєно вихователю Зінчук Н.В. , музкерівнику Бурак Я.Ю., а також   «спеціаліст другої категорії» музкерівнику Шумській С.В.

Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю - Опальчук М.С., «спеціаліст» та педагогічне звання «вихователь – методист» - Вознюк Л. С., «спеціаліст»- Банашук Т.В.

Згідно річного плану п’ятеро педагогів (20%), а це на 6% більше ніж в минулому році, пройшли курси підвищення кваліфікації при РОІППО – вихователь-методист Бречко Н.Є., вихователі Зінчук Н.В., Банашук Т.В.,  Бурдова І.Ю., практичний психолог Ягенська Я.В. це сприяло значному підвищенню фахової майстерності педагогів.    

Важливою ланкою освіти педагогів є самоосвіта. Майже 60% педагогів упродовжнавчального року брали активну участь у роботі он-лайн вебінарів. Під час карантину всі педагоги займались он-лайн-самоосвітою,  про що свідчать сертифікати про участь у вебінарах. У зв’язку з карантином вихователям прийшлось опановувати нові дистанційні форми навчання і розвитку дітей. Найкраще працювали з дітьми дистанційно, застосовуючи інтернет-ресурси, педагоги Виговська О.В., Лісович В.В.., Бикова І.М., Ніколайчук О.М..

Педагоги різних категорій брали активну участь в методичній роботі яка проводилась в місті, 95% з них систематично відвідували методичні заходи з наступним обговоренням на педагогічних годинах.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Організація освітньої діяльності у 2019 – 2020 навчальному році .    

Керуючись основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти з метою реалізації завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», забезпечення повноцінної організації освітньої діяльності, підвищення фахової майстерності педагогів, методична робота з педагогічним колективом у 2019-2020 н.р. була спрямована на реалізацію проблемної теми закладу: «Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання оздоровчих технологій». Даній проблемі були підпорядковані і завдання, які вирішував педагогічний колектив упродовж року:

- Формувати художньо-естетичні цінності у процесі створення освітнього простору діти, батьки ,педагоги ,залучення до образотворчого мистецтва.

- Спрямувати роботу на актуалізацію завдань освітньої лінії «Особистість дитини» з метою формування у дошкільників основ здорового способу життя

- Активізувати роботу щодо створення умов шляхом комплексного підходу до співпраці з НУШ , сприяння фаховому та особистісному зростанню педагогів щодо якісної підготовки дітей до школи.

- Продовжувати роботу з підвищення якості дошкільної освіти через застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій ,впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи , удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу.

Вирішуючи головні завдання, які полягають у реалізації державної політики в галузі освіти, підвищенні фахової компетентності педагогів, у дослідженні та впровадженні в практику передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій з педагогічними працівниками проводились різні форми методичної роботи. Зміст та форми методичної роботи ґрунтувались на досягненнях психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду і були спрямовані на підвищення фахової майстерності та реалізації поставлених завдань.  Вдосконаленню педагогічної майстерності, розвитку інноваційної компетентності, творчості педагогів , сприяли якісно проведені як традиційні так і нетрадиційні форми методичної роботи.

Значно підвищився професійний рівень педагогів через активну участь у засіданнях педагогічних рад. Так на засіданні педагогічної ради «Створення умов для формування творчих проявів дитини засобами образотворчого мистецтва» розглядались питання про важливу роль образотворчості у розвитку дітей , враховуючи реалії сьогодення. Педагоги зголосилися ,що головним завданням образотворчої діяльності є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самого себе.

Педагогічна рада «Реалізація завдань з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників в закладі дошкільної освіти» сприяла вдосконаленню педагогічної майстерності, щодо організації та використання національної здоров’язбережувальної педагогіки в освітньому процесі , впровадження інноваційних технологій у системі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.

Нетрадиційна онлайн - педрада   «Наступність у роботі закладу дошкільної освіти і Нової української школи» дала можливість педагогам проаналізувати особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку,   акцентувати увагу на основні напрямки підготовки дитини до навчання в школі ,наголосити на здобутках. Непрості умови карантину не дозволили провести педраду разом з вчителями початкових класів.

Методичні заходи, які проводились до педагогічних рад: колективні перегляди занять, консультації, конкурси сприяли поєднанню теоретичних знань з практичним досвідом, значною мірою вплинули на покращення якості освітнього процесу,сприяла збагаченню їх практичного досвіду та удосконаленню свого фахового рівня. Результативність проведення методичних заходів визначалася шляхом проведення моніторингів, анкетування, спостереження та аналізу освітньої діяльності. Показники діагностики педагогічної майстерності, які проводилась 11.10. 2019 року свідчать, що професійний рівень педагогів становить за шкалою «добре» - 58 % педагогів (що на 8% більше, ніж у минулому навчальному році); за шкалою «задовільно» - 37 % , «потребують допомоги» - 1 педагог -5 % педагогів. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість вихователів , які мають низькі показники знизилися на 5%. Зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблеми перспективи розвитку ЗДО в інноваційному режимі показали ,що у 80% педагогів відзначена сильно виражена сприйнятливість до нового, у 17% - помірно виражена, у 3% -виявляється, але не завжди. 100% вихователів стверджували, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можливостей самовиразитися, вони були в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу.

Для реалізації завдань щодо підвищення теоретичного рівня та професійної компетентності педагогів, з метою створення належних умов формування фізичного, психічного, духовного здоров’я, вироблення позитивної мотивації здорового способу життя дошкільнят проводився семінар - квест : «Рух – це здоров’я!». Основною метою семінару-квесту було залучення педагогів до набуття нових знань , практичних навичок , удосконалення умінь щодо дій в команді. Підсумки семінару-квесту оформлено у вигляді методичних порад та рекомендацій.

Ефективним був семінар-практикум «Формування творчої особистості дитини засобами мистецтва». Семінар-практикум сприяв усвідомленню педагогами необхідності використовувати у своїй роботі нові форми та методи роботи з дітьми щодо образотворчої діяльності . Педагоги розширили знання про нові принципи , технології , форми та педагогічні умови з використання нетрадиційних технік зображення , стали активно впроваджувати їх у роботі з дітьми. Результатом семінару став методичний посібник «Нетрадиційні техніки зображення в образотворчій діяльності. Методичний аспект». В посібнику подані практичні рекомендації для педагогів та батьків, перспективне планування для всіх вікових груп, творчі конспекти занять з використанням найрізноманітніших технік зображення.

Одним із визначальних чинників які вплинули на підвищення професійної майстерності педагогів було використання інтерактивних форм роботи - це ділові ігри, ситуативне моделювання, імітаційні ігри,майстер-класи . Вони забезпечують активну міжособистісну взаємодію педагогів, відзначаються змістовністю та активністю засвоєння знань. Однією з таких форм методичної роботи був майстер-клас « Формування готовності дошкільників до командної взаємодії». Під час майстер-класу педагоги акцентували увагу на спільному вирішенні спірних питань, розв’язували творчі завдання ,що сприяло збагаченню вихователів системою знань та удосконаленню вмінь у вирішенні реальних педагогічних проблем щодо діяльності дітей .

Освітній процес у закладі дошкільної освіти переорієнтований за принципами гуманізації, інтеграції, національного виховання, індивідуального підходу.

При складанні орієнтовного розподілу занять на 2019-2020 навчальний рік у ЗДО №27 було враховано основні вимоги Наказу МОН України від 20.04.2015р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

В закладі дошкільної освіти створені сучасні комфортні умови для життєдіяльності дітей дошкільного віку. Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльністьзакладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно -розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини,для її духовного зростання, фізичної досконалості.     

Упродовж навчального року у всіх групах оновились матеріалами образотворчі центри (80%), музичні центри (85%), центри природи (95%), етнографічні центри (85%) завдяки творчій роботі педагогів у співпраці з батьками. Недостатньо оснащеними залишаються центри логіко-математичного розвитку, ігрові у всіх вікових групах.

До послуг дітей у дошкільному закладі є музична зала, спортивна зала, кабінет психолога, сенсорна кімната, кабінет гурткової роботи, куточок з ОБЖД, правовий, національно - патріотичний та народознавчий.

Спортивна зала обладнана необхідним стандартним та нестандартним інвентарем. Весь спортивний інвентар паспортизований. Результати   моніторингу оснащення спортивної зали вказують на те, що зал оснащений спеціалізованим спортивним обладнанням, інвентарем, атрибутами на   81% , без змін у порівнянні з минулим роком.

Проведений в кінці навчального року моніторинг предметно-ігрового розвивального середовища показав, що педагоги активно, з ініціативою ставляться до створення умов для саморозвитку та самореалізації кожної дитини (збільшення на 0,3% у порівнянні з минулим навчальним роком: 92% - 2019рік, 95% - 2020 рік). Поповненню та удосконаленню ігрового середовища груп сприяла організація конкурсів (на кращу групову кімнату, на кращий центр рухової активності, центр мовленнєвої діяльності, ігрові осередки). Проведений аналіз оснащення окремих розвивальних центрів у ЗДО відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для груп дітей у закладах дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017р. № 1633, показав, що найкращим можна назвати розвивальне середовище груп № 4,3,5,6,7,8. Аналіз паспортів ігрового середовища груп свідчить про те, що воно збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетики, гігієни, мобільності, динамічності, виготовлення сучасних дитячих меблів для ігрових центрів (групи № 3;4;7). Упродовж навчального року у всіх групах оновились матеріалами образотворчі центри (80%), музичні центри (85%), центри природи (95%), етнографічні центри (85%) завдяки творчій роботі педагогів у співпраці з батьками. Недостатньо оснащеними залишаються центри логіко-математичного розвитку, ігрові у всіх вікових групах.

Розвивальне середовище груп поповнилось різноманітними бізібордами, доріжками-руханками, ілюстраціями «ранкові зустрічі», «стінами ,що говорять». Проте , виявлено певні недоліки, вихователям надані пропозиції щодо вдосконалення і доповнення ігрових осередків груп

Враховуючи пріоритетний напрямок діяльності закладу, у ЗДО щорічно проводиться моніторинг оснащення фізкультурної зали, спортивних осередків у групах. Спортивна зала обладнана необхідним стандартним та нестандартним інвентарем. Весь спортивний інвентар паспортизований. Результати   моніторингу оснащення спортивної зали вказують на те, що зал оснащений спеціалізованим спортивним обладнанням, інвентарем, атрибутами на   81% , без змін у порівнянні з минулим роком.

Музична зала дошкільного закладу сучасна, простора, естетично оформлена. В наявності є фортепіано, музичний центр,мікрофон, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят. Проведений аналіз обладнання, навчально-наочних посібників, іграшок показав, що у порівнянні з минулим роком оснащення покращилось на 2% і становить 89%.

На території закладу є майданчики: для вивчення правил дорожнього руху та великий спортивний майданчик; створено куточок лісу, саду, городи. Територія дитячого садка озеленена, розбиті квітники, майданчики упорядковані, їх обладнання відповідає санітарно – гігієнічним нормам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

Значно покращилась науково-теоретична та матеріальна база методичного,психологічного кабінетів за рахунок придбання новинок методичної літератури, наочних дидактичних матеріалів, розвивальних та дидактичних посібників ( на 2% більше у порівнянні з минулим роком), які упродовж навчального року опрацьовувались педагогами шляхом самоосвіти та сприяли підвищенню теоретичного рівня та фахової підготовки колективу.

Методична робота у ЗДО була максимально гнучкою, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів – у роботі з педагогами переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мав можливість взяти участь кожний педагог. Зміст методичного супроводу позитивно вплинув на рівень професіоналізму і творчої активності педагогів закладу.

Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Рейтинг у ЗДО є дієвою формою підвищення творчої активності, професійної майстерності вихователів. В 2019-2020 навчальному році очолюють рейтинг вихователі: Виговська О.В., Лісович В.В.., Горщук К.М., Зінчук Н.В., Вознюк Л.С, які відзначились активною участю у методичній роботі

Одним із завдань методичної служби було вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду педагогів.

У 2019-2020 навчальному році працювали творча група з впровадження досвіду роботи вихователя Щипцової О.Ф. з питання «Формування основ здорового способу життя, валеологічного світогляду шляхом впровадження нетрадиційних методів оздоровлення». Діяльність творчої групи сприяла пошуку сучасних інноваційних технологій фізкультурно – оздоровчої роботи, поповненню предметно – ігрового здоров’язберігаючого середовища в ЗДО, збагаченню досвіду та оптимізації рухової активності дошкільників. Продовжено вивчення досвіду вихователя Виговської О.В. щодо впровадження інноваційної технології-блоки Дьєнеша , палички Кьюїзенера. Також вивчалася система роботи педагогів ,що атестувались в поточному навчальному році.

Продовжувалась робота творчої групи з методичної теми«Формування ціннісного ставлення до власного здоровя у дітей дошкільного віку на засадах оздоровчої спрямованості освітнього процесу та використання оздоровчих технологій» під керівництвом вихователя-методиста . Педагоги, які упродовж навчального року працювали в творчій групі спрямували свою роботу на створення передумов для формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я через використання оздоровчих технологій , стійкої мотивації на здоровий спосіб життя. Члени творчої групи підготували практичні рекомендації «Дихальна гімнастика Стрельнікової» , «Степ-платформи – для дошкільнят» ці рекомендації вихователі використовують на практиці .

Емоційно піднесено пройшли педагогічні читання «В. Стус – ми пам’ятаємо ». Педагоги Банашук Т.В., Опальчук М.С.,Бурак Я.Ю.,Зінчук Н.В., Шумська С.В. читали вірші поета , співали пісень . Матеріали педчитань оформлені в методкабінеті.

Упродовж року працювала школа педмайстерності під керівництвом вихователя Опальчук М.С. з питання «Організація роботи з духовно-морального виховання як засобу формування національної свідомості маленьких українців». Слухачі школи педагогічного досвіду удосконалили свої вміння щодо організації та проведення національного виховання, обговорювались сучасні вимоги щодо облаштування предметно – ігрового розвивального середовища в групах з даного питання , налагодження належної взаємодії з батьками.

Упродовж минулого навчального року було проведено 6 відкритих занять і режимних моментів . Цікаві творчі здобутки продемонстрували  вихователі Ніколайчук О.М. , Бикова І.М.,Терещук Т.Л., Басик Л.С., Горщук К.М.,Виговська О.В. Колективний перегляд занять та режимних моментів дав можливість показати власні досягнення педагогів, поглибити знання педагогічних працівників щодо використання нетрадиційних технік зображення; інноваційних методів та прийомів у вирішенні завдань організації самостійної образотворчої діяльності,яскравим було заняття-тренування з використанням степ-платформ.

Продовжувалась робота методичної служби з переходом в онлайн режим на час оголошення карантину. Це стосувалося всіх напрямків роботи : заняття з дітьми , консультації ,взаємозв!язок із педагогами та батьками. Одразу означились проблеми : не в кожного педагога вдома є достатньо потужний комп’ютер та Інтернет , не всі вміють підключитись до платформи ,спілкуватись за допомогою вайбер- спільнот тощо . Це значно звузило коло педагогів , готових до дистанційної роботи. Слід відмітити вихователів Виговська О.В., Бурак Я.Ю., Шумська С.В., Лісович В.Л., Бикова І.М., Ніколайчук О.М., Зінчук Н.В., Опальчук М.С., Горщук К.М.,Савчук О.А., Горощук Л.Б., Басик Л.С. провели заняття ,використовуючи інтернет ресурси . Також було надано консультативну допомогу батькам через спілкування в батьківських групах ,через сайт закладу. Спільними зусиллями ,методом проб і помилок педагоги все ж опанували засоби дистанційного навчання :ZOOM ,Skype , Qoogle ,Viber тощо. Педагоги якісно освоїли нові ролі: коуча, фасилітатора, тьюдора. Відтак дійшли висновку ,що для дистанційної роботи необхідне матеріально-технічне забезпечення – сучасні ноутбуки ,підсилений Інтернет .

Педагогічні працівники відвідували методичні об’єднання за проблемними питаннями, семінари-практикуми, школи педагогічної майстерності, школи педагогічного досвіду, тематичні дні, дні відкритих дверей. Поєднання теоретичних знань з практичним досвідом, а також методичні заходи, які проводилися у місті і ЗДО №27 значною мірою вплинули на ефективність роботи педагогів, їх професійний рівень.

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу.   За результатами анкетування можна зробити висновок, що значно розширився діапазон та кількість педагогів щодо впровадження інноваційних здоров’язбережувальних програм у практику роботи з дітьми у порівнянні з минулим роком.

За результатами анкетування можна зробити висновок, що значно розширився діапазон та кількість педагогів щодо впровадження інноваційних здоров’язбережувальних програм у практику роботи з дітьми у порівнянні з минулим н.р.:

 • Базовий компонент дошкільної освіти (всі групи)
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» -(1 група раннього та 7 груп передшкільного віку);
 • Педагогіка ТРВЗ – (всі групи 100%);
 • Авторська методика М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення» дошкільні групи (групи №1,2,5,8,6,7,–62%);
 • Досвід Л.Шульги «розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання» - (всі групи – 100%);
 • Сендплей (гра з піском) - (3групи – 37%)
 • Програма Л. Калузької «Дитина в довкіллі» (програма з основ безпеки життя дошкільнят), (всі групи -100%);
 • «Ази здорового способу життя» за Аювердою (7 груп - 87%.)
 • Су –джок терапія (кільця, палички, зерна) - (група №3,7 – 25%)
 • Авторська програма Л.Лохвицької «Про здоров’я треба знати» (всі групи – 100%);
 • Точковий масаж за А.Уманською (всі групи– 100%);
 • Дихальна гімнастика з різними предметами (всі групи– 100%);
 • Ходіння доріжками та килимками здоров’я (всі групи– 100%);
 • Сухий басейн (всі групи– 100%);
 • Кольоротерапія - (6 груп – 75%);
 • Кріотерапія - ігри з льодом (практичний психолог Галич Н.М.)
 • Фітбол – гімнастика, стрейчинг (інструктор з фізкультури ).
 • Елементи системи Хатхи – йоги (група №3-вихователь Вознюк Л.С.)
 • Універсальний дидактичний матеріал палички Х.Кюізенера та блоки Дьєнеша ( група №8 -вихователь Виговська О.В.)
 • Методика Н.Гавриш з художньо-мовленнєвого розвитку (1 група-12%)
 •  Концепцію К.Орфа (музичні керівники),
 •  Технологію психолого-педагогічного проектування (групи №3,4,5,6) – 50%
 •  Технологію раннього навчання Глена Домана (гр.№1) – 1,7

Останнім часом набуває популярності он-лайн навчання, тому включення педагогів у інноваційну діяльність сприяло їх фаховому зростанню та підвищенню якості дошкільної освіти.

Моніторинг результатів інноваційної діяльності дозволив прослідкувати розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити результативність проведеної роботи. Інформаційно-комп’ютерні технології успішно використовуються як в освітньому процесі , так і в методичній роботі ( педагогічних радах,семінарах, під час атестації, батьківських зборах). У закладі створено банк мультимедійних презентацій для заходів різного рівня.

Наскрізне застосування ІКТ- технологій в освітньому процесі стало інструментом забезпечення успіху роботи кожного педагога ,підвищення ефективності його роботи та якості дошкільної освіти.

Упродовж 2019-2020 навчального року кожна вікова група підлягала тематичному або комплексному контролю. Результати комплексних та тематичних перевірок, різного виду контролю відображені в наказах, довідках, протоколах педрад,картках контролю за освітнім процесом. З метою якісного контролю розроблялися пам’ятки здійснення перевірок,схеми аналізів різних видів діяльності дітей, анкети. Так , тематичний контроль «Стан роботи з образотворчої діяльності дітей в групах №5,8» (листопад,2019р.), комплексний контроль «Стан організації життєдіяльності дітей в групі №3», (грудень, 2019р.), тематичний контроль «Стан роботи з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників в групі №1,4»,(лютий, 2020р.). Через умови карантину не було проведено тематичне вивчення «Стан підготовки до навчання в школі в групах №2,6,7»,однак ,методичні заходи були проаналізовані в доповідній записці. Слід відмітити, результати контролю засвідчили , що педагоги приложили максимум зусиль для реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

За результатами комплексного та тематичного контролю з метою покращення стану роботи у групах вихователям та іншим спеціалістам були надані фахові консультації та рекомендації, деякі пропозиції вносились у рішення педагогічної ради.

Над вирішенням питання збереження та зміцнення здоров'я дітей шляхом впровадження здоров'язбережувальних та здорв'яформувальних технологій колектив закладу працює постійно. Фізкультурно – оздоровча робота в закладі здійснювалася з урахуванням здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей при налагодженому, постійному, дієвому медико-педагогічному контролі за станом роботи з фізичного виховання. Оптимізації рухового режиму сприяла розроблена «Структура фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО». З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей, зниження їх захворюваності впроваджувались інноваційні підходи до занять з фізичної культури, спеціальні профілактичні заходи, нетрадиційні методи оздоровлення: ходьба «доріжками», «килимками» здоров’я, точковий масаж,кріотерапія, стрейчинг, футбол, су – джок – терапія, елементи хатхи – йоги, дихальні вправи зі свищиками, вітрячками; різноманітні самомасажі (шишковий, горіховий, щіточковий), сухий басейн і т.д. Педагоги груп №5,8 оформили «доріжки здоров’я» на ігрових майданчиках також «рухові лабіринти» на асфальті групи №2,№3,№5,№6,№7,№8. Групи №3,№5,№8 оформили «рухові лабіринти» в групах.

     Перевіркою встановлено, що вихователями груп забезпечуються оптимальні умови для фізичного розвитку, створено систему фізкультурно-оздоровчої роботи, побудованої на сучасних психолого-педагогічних та здоров'язберігаючих технологіях, нетрадиційних формах оздоровлення, практичному досвіді працівників ЗДО.

З метою удосконалення фізичного розвитку, підвищення захисних сил організму, відновлення розумової та фізичної працездатності в закладі створено оптимальне фізкультурно-оздоровче середовище.

Вся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей при налагодженому, постійному, дієвому медико-педагогічному контролі за станом роботи з фізичного виховання. Протягом навчального року адміністрацією закладу та медичними працівниками на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 75% до 85%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв., що свідчить про ефективність використання фізінструктором методів і прийомів проведення занять, раціональність розподілу часу між структурними частинами та раціональністю вибору способів організації дітей.

Інструктор з фізкультури Виговська О.В. ефективно впроваджує авторську програму М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей», методику Е.Вільчковського, використовує нетрадиційні методи оздоровлення, що впливає на формування у дітей позитивного ставлення до занять фізкультурою та спортом.       За результатами постійного моніторингу стану здоров'я дітей у групах спостерігається позитивна динаміка росту і вагових показників, відзначається стійка нормалізація показників функціонального стану організму.

Тематична перевірка, спостереження за роботою педагогів, бесіди показали достатній рівень обізнаності педагогів в організації роботи з використання здоров´язбережувальних та здоров´яформувальних технологій. 75% педагогів постійно у своїй діяльності використовують психогімнастику, релаксаційні вправи, самомасаж, пальчикові ігри, дихальну гімнастику, кольоротерапію, оздоровчий біг; ефективно використовують нетрадиційне фізкультурне обладнання .

Встановлено, що показники фізичної підготовленості дітей у порівнянні з початком року зросли, у дітей більшості груп середній рівень підготовленості. Результати, отримані в ході тестування, свідчать про позитивний вплив занять фізичною культурою на здоров’я та розвиток дітей.    

Формування набутих випускниками компетенцій за освітньою лінією «Особистість дитини» свідчить,що належна увага зверталась вихователями на формування культурно-гігієнічних навичок у дітей та навичок самообслуговування. Переважна більшість дітей (91%) вміють самостійно усувати недоліки у зовнішньому вигляді, підтримувати порядок в групі, без нагадувань миють руки з милом після прогулянки, користування туалетом, фізкультурних занять, правильно користуються столовими приборами під час їжі. Поряд з цим, постійно звертається увага на формування культури поведінки в побуті, громадських місцях, у відносинах та спілкуванні з дорослими.

     Опитування дітей показали, що 89% дітей гр.№ 7, 90% дітей гр.№ 2, 91%дітей групи №6 знають правила безпечної поведінки вдома, правила вуличного руху, знають, як поводитися в екстремальних ситуаціях, мають навички надання елементарної першої медичної допомоги (розбите коліно, болить горло, поріз склом, укус комахи, тварини).

Аналіз рівня компетентності за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (родинно-побутова компетенція,соціально- комунікативна) свідчить , що шестирічки набули компетенцій .   Спостереження за поведінкою дітей в іграх, на заняттях та в повсякденному житті дають змогу зробити висновок, що більшість дітей груп2,6,7 соціально і морально готові до навчання в школі : знають головні правила моральної поведінки, намагаються дотримуватись їх у своїй діяльності, диференціюють поняття "добро" і "зло", можуть дати об'єктивну оцінку відповідним вчинкам (своїм та інших людей), намагаються поводитися чесно і правдиво щодо інших людей, добре знають межі соціально схвалюваної, прийнятої та неприйнятої поведінки, вміють узгоджувати свої дії з партнерами у спільній діяльності.  

Значна увага в колективі приділялась реалізації освітніьої лінії «Дитина в природному довкіллі», ознайомленню дітей з природою рідного краю та екологічному вихованню. Різні форми і способи організації життєдіяльності забезпечили інтегрований підхід до формування екологічної свідомості та поведінки, розвитку компетентності дітей у природному довкіллі. Для реалізації завдань природничого спрямування вихователі усіх груп виготовили дидактичні ігри, інтегровані картки, підібрали логічні завдання, відео презентації про рослинний і тваринний світ, літературу природничої тематики . Широко використовували традиційні форми організації діяльності – цілеспрямовані спостереження, заняття, екскурсії, ігри-драматизації з виконанням творчих , пошуково-дослідницьких завдань.   Такий підхід позитивно вплинув на формування у старших дошкільників культури поведінки в природному довкіллі, бажання брати участь у природоохоронній діяльності. я природного довкілля здійснюється через інтеграцію видів діяльності.

       Результати занять ,бесіди з дітьми показали, що у дітей сформований достатній рівень природничо – екологічної компетенції.

       Завдання освітньої лінії «Дитина у світі культури» вирішувалися педагогами в процесі організації предметно-практичної , образотворчої, театральної, музичної та літературної діяльності. Заняття з образотворчої діяльності здебільшого проводилися по підгрупах, де педагоги мали можливість більше уваги приділити творчому потенціалу кожної дитини. Відмічено, те що педагоги ефективно використовували можливості різних форм організації, засобів, методів і прийомів для формування цілісного уявлення дітей про художній образ. Опрацьовували з дітьми цікаві теми, які реалізовувалися через різні прийоми та техніки зображення. Ефективне застосування художнього слова, ігрових прийомів, музики забезпечували відповідний емоційний настрій, мотивацію до виконання роботи. Вихователі Бикова І.М., Терещук Т.Л.,Зінчук Н.В., Ніколайчук О.М. досягли хороших результатів у розвитку творчої уяви, фантазії та образності дитячих малюків. Діти з цікавістю малюють, використовуючи різноманітні техніки зображення (пальцями, кляксографію, ниткографію, колаж), це значно підвищує інтерес дошкільників до таких занять. Системний підхід до проведення занять з образотворчої діяльності дав можливість сформувати хороший рівень образотворчих умінь і навичок у дітей дошкільного віку.

       Музична діяльність в закладі розглядалася як цілісна система, в якій всі види діяльності спрямовувались на формування основ музичного сприймання, музичних здібностей, прищеплення дітям емоційно-ціннісного ставлення до світу музики, розвитку музичних здібностей. Музичні керівники Бурак Я.Ю.,Шумська С.В. ефективно використовували всі види музичної діяльності зорієнтовані на музично-естетичний розвиток дітей через святкові ранки, розваги, тематичні заняття. . Великого значення надають педагоги літературній діяльності дітей. Традиційно у в день народження великого українського поета та художника Т.Г.Шевченка 9 березня 2020 року у ЗДО було організовано тематичне свято та конкурс   на краще виконання віршів Т.Г.Шевченка.На високому методичному рівні були організовані та проведені такі заходи: музично-спортивне свято «Козаки-мужні   захисники», свято рідної мови, тематичні осінні ранки, новорічні свята, ранок «Найкращі дарунки – мамам», музично-спортивна розвага «Зустріч Зими з Весною », фестиваль колядок та щедрівок, музична інсценізація казки «Рукавичка» (гр.№7,) фізкультурні розваги, дні Здоров’я у ЗДО. Ці та багато інших заходів сприяли розвитку музичних здібностей та обдарувань дітей.

Аналіз роботи музичних керівників вказує на ефективне поєднання різних видів музичних занять, організацію індивідуальної роботи та належну роль самостійної музичної діяльності у розвитку дошкільників.

       На належному професійному рівні проведені осінні, новорічні та весняні ранки . Тематика свят та розваг відповідали національно-регіональним особливостям, що сприяло формуванню у дошкільників національно-патріотичних   почуттів.

Аналіз дитячих робіт із образотворчої діяльності свідчить, що шестирічки обирають техніки виконання за бажанням, використовують різні матеріали для ліплення, малювання, аплікації, конструювання; поєднують різні техніки. Під час аналізу своїх робіт та робіт ровесників надають мотивовану оцінку результатам. Ліплять і поєднують у невеличкі скульптурні групи декілька фігурок, створюють образи за мотивами казок, свят, народних іграшок. Вміють виконувати предметну і сюжетну аплікацію, володіють способами силуетного, симетричного вирізування, наклеювання. Беруть активну участь у виставках дитячих робіт, колективній образотворчій діяльності, планують свою діяльність, погоджують власні задуми з діями однолітків, використовують свої роботи в оформленні інтер’єру групи.

Усвідомлюючи важливу роль трудового виховання у формуванні соціальної компетентності, педагоги закладу створили необхідні умови для організації трудової діяльності. У всіх вікових групах обладнанні куточки для організації різних видів праці, чергувань, самообслуговування. У 86% дітей старшого віку сформоване відповідальне ставлення до виконання трудових завдань та доручень, уміння доводити справу до кінця, бажання допомогти один одному, зацікавлення професіями дорослих, шанобливе ставлення до всього, що виготовлене людськими руками.

Спостерігалася позитивна динаміка щодо ігрової компетентності дітей. В усіх групах дошкільного закладу створені належні умови для реалізації завдань освітньої лінії «Гра дитини» . Аналіз ігрової діяльності показав, що гра є провідною формою організації життєдіяльності дітей та забезпечує розвиток предметно-практичної, пізнавальної, емоційної, морально-духовної діяльності відповідно до вікових особливостей та індивідуальних можливостей дітей. Групи забезпечені матеріалом для організації сюжетно-рольових, рухливих, конструктивно-будівельних ігор, ігор-драматизацій. Педагоги старших груп в процесі організації ігрової діяльності презентують дітям доступні віку зміст ігор, ефективно створюють мотивацію, забезпечують самостійність та ініціативу малюків , спрямовуючи ігри на всебічний розвиток особистості. Завдяки вмілому керівництву сюжетно-рольовими іграми, грамотному використанню педагогами безпосередніх та опосередкованих методів керівництва, діти мають навички розгортання творчих ігор.

Поряд з творчими іграми значне місце займають і дидактичні ігри, які використовуються впродовж дня під час занять та основних режимних моментів і сприяють розвитку пізнавальних здібностей

У дітей сформований стійкий інтерес до конструктивно-будівельних ігор. Під керівництвом педагогів діти усвідомлено конструюють різні споруди, використовуючи різноманітний будівельний матеріал, проявляють творчість. Невід’ємною складовою життя дошкільнят стали народні та календарно – обрядові ігри, в яких вихованці відтворюють національний колорит, набувають соціального досвіду.

Вивчення роботи дозволяє констатувати, що належну увагу звертають вихователі на реалізацію задань освітньої лінії « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Вихователі широко використовують в роботі інтелектуальні ігри, логічні та проблемні завдання, що допомагає урізноманітнювати математичну діяльність дітей, сприяє уточненню та закріпленню знань, формуванню вмінь та навичок.

Педагоги активно використовують завдання логіко-математичного розвитку, що позитивно впливає на здатність дітей застосовувати отримані знання у практичній діяльності. Завдяки цьому значно зросла логіко-математична компетентність старших дошкільників.

В групах у достатній кількості є ігровий, демонстраційний та роздатковий матеріал, виготовлені і активно впроваджуються в роботу універсальні картки інтегрованого змісту, спрямовані на активізацію пізнавальної активності дошкільників. В кожній групі є центри сенсорно-пізнавального розвитку, де діти залюбки дізнаються про навколишній світ, моделюють різні за величиною, кількістю та просторовим розміщенням об'єкти, розв'язують логічні завдання, ребуси. Педагог Виговська О.В. якісно впроваджують універсальний дидактичний матеріал палички Х.Кюізенера та блоки Дьєнеша .

В центрі уваги роботи педагогічного колективу є питання формування мовленнєвої компетентності дошкільників через освітню лінію «Мовлення дитини». Організація мовленнєвої роботи в закладі спрямована на реалізацію завдань Базового компонента на засадах особистісно - орієнтованого підходу та співпраці з батьками.

Педагоги успішно інтегрували завдання мовленнєвого розвитку з іншими видами дитячої діяльності під час яких мовленнєва діяльність перепліталась з пізнавальною, образотворчою,театралізованою, музичною.

Широко використовувались нетрадиційні форми роботи: прийоми стимулювання творчого розповідання за методикою Н.Гавриш – інтегровані картки, коректурні таблиці, прийоми ейдетики, театралізована діяльність.

Педагоги активно розпочали впроваджувати сучасну інтерактивну технологію «мнемотехніка» , слід відмітити вихователів Зінчук Н.В.,Опальчук М.С.,Лісович В.Л.

Стан театрально-мовленнєвої діяльності засвідчив , що доцільне поєднання різних видів театру з мовленнєвою діяльністю позитивно вплинули на мовленнєвий розвиток дошкільників.

Результатом такої роботи   є те, що у групах № 2,6,7 діти відтворюють реальні та казкові ситуації під час власної акторської гри. У ході розігрування відтворюють тексти напам’ять, дотримуються відповідної інтонації, рухів, жестів і міміки, емоційно передають діалог персонажів.

Результати діагностики мовленнєвої активності старших дошкільників (станом на 01.03.2020р.) показали, що:

 • - оволоділи навичками звукового аналізу слів – 80% дітей;
 • - поділу слів на склади – 90%;
 • - добору узагальнюючих слів – 89%;
 • - складанням розповіді за серією сюжетних картин – 75%;
 • - поширеним зв’язним мовленням у 66% дітей.

Аналізуючи рівень мовленнєвої готовності дітей до школи варто відзначити, щовпродовж року керівником гуртка з логопедії Собчук Діаною проводилась корекційна робота з дітьми, які мають вади мовлення.

Питання формування мовленнєвої компетентності комплексно розв'язувалися у тісній співпраці з батьками, вчителем - логопедом щодо виховання дітей,які потребують корекції вад мовлення.

Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньої роботи. Однак, в кожній віковій групі резерви підвищення результатів досягнень дітей є, особливо з освітніх ліній «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку ». Діяльність педагогів закладу спрямована на новий підхід до організації пізнавальної освітньо -розвивальної діяльності, розвиток особистісних якостей вихованців, побудови партнерських стосунків, збалансованість форм активності відповідно тематичних циклів, на урізноманітнення методів і прийомів роботи, залучення до пошуково -дослідницької діяльності.

В закладі на безоплатній основі діють гуртки «Іноземна мова», «Підготовка руки дитини до письма» . Гурткові заняття проводилися по підгрупах, відповідно до встановлених норм тривалості та режиму дня

Успішність освітнього процесу в умовах організації гурткової роботи визначалася продуманою наступністю у роботі керівників гуртків, педагогів та батьків. Проведені дні відкритих дверей, організовані номери дітей на святкових ранках високо оцінили батьки.

Успішно працювала психологічна служба закладу.Метою психологічної служби було сприяння повноцінному та особистісному розвитку дитини, виявлення її індивідуальних особливостей, забезпечення відповідних психологічних умов для нормального самопочуття дитини в ЗДО, підвищення рівня психологічної культури педагогів та батьків.

Одним з пріоритетних напрямків роботи практичного психолога Ягенської Я.В. була діагностика. Діагностичною роботою за навчальний 2019-2020 рік було охоплено 98% дітей, 100% педагогів та 62% батьків.

Діагностична робота розпочалася з вивчення процесу адаптації дітей до нового середовища. Робота проводилася шляхом спостереження за формуванням позитивного відношення дітей до нового соціального оточення (діти ясельної групи та новоприбулі).

З метою полегшення процесу адаптації дітей до умов навчального закладу були проведенні певні заходи: виступи на батьківських зборах, групові та індивідуальні консультації для батьків та педагогів. Розвивальні заняття з дітьми сприяли позитивному налаштуванню малят на спільну роботу, згуртовували їх, формували навики комунікації.

Підсумовуючи перебіг адаптації у дітей, можна зробити певні висновки: процес адаптації проходить значно легше в тих дітей, які мають добре сформовані навички предметно-ігрової діяльності, самообслуговування, комунікативні навички, а також отримують від батьків позитивні настанови на відвідування дошкільного закладу. Порівнюючи результати адаптації дітей на початок року та у березні, можна помітити позитивну динаміку, 46% дітей показали високий рівень адаптації; 54% - середній, дітей з низьким рівнем - немає.

Діагностування дітей старших груп дає змогу вивчити сформованість усіх компонентів психологічної готовності до навчання в школі. Було проведено діагностування 81 дитини. Нажаль, карантинні заходи обмежили роботу закладу і на кінець року не були зроблені всі повторні обстеження дітей старших груп.

Результати діагностування шкільної зрілості за методикою Керна-Ієрасика у першому семестрі показали, що 35% (28 дитини) мають високий рівень готовності до школи; 60,5% (49 дітей) – середній рівень; 4,5% (4 дитини) – низький. Причиною низького рівня психологічної готовності до навчання в школі є те, що діти протягом року рідко відвідували навчальний заклад.

Велика увага приділялась вивченню пізнавальних процесів та емоційної сфери. Рівень розвитку психічних процесів дітей досяг такого ступеня, на якому можлива цілеспрямована діяльність і поведінка, що підпорядковується свідомості дитини.

Діагностування розумового розвитку дітей молодших груп показало такі результати: високий рівень має 27% дітей; середній – 66%; низький – 7% дітей.

Вивчення розвитку рівня психічних процесів у середніх групах дало такі результати: високий рівень має 33% дітей; середній – 61%; низький – 6% дітей.

За результатами діагностичного обстеження була розроблена та проведена корекційно-розвивальна робота з дітьми, яка здійснювалась через підгрупову та індивідуальну форму.

Корекційно-розвивальною роботою були охоплені всі вікові категорії, а саме: діти раннього віку – пальчикові ігри, сенсомоторний розвиток, ігри з піском; діти молодших груп – ігри з піском, арт-терапія, розвивальна програма «Розумні малюки»; діти середніх груп - ігри з піском, арт-терапія, розвивальна програма «Умілими пальчики стають не одразу»; діти старших груп - ігри з піском, арт-терапія, розвивальні програми «Психологічна підготовка дітей до навчання в школі», «Я - школярик».

Проведення корекційно-розвивальних занять сприяли розвитку пізнавальних процесів, емоційної сфери особистості дитини, мотиваційної готовності до навчання в школі, розвитку соціальної компетентності.

На початку навчального року старшим дошкільникам була проведена екскурсія до школи, яка не тільки залишила незабутні враження у дітей, а й сформувала мотиваційну готовність до шкільного навчання. Результати діагностичного обстеження мотиваційної готовності показали , що у 90% дітей сформована позитивна мотивація до навчання (навчальний мотив).

Упродовж навчального року було використано чимало інтерактивних форм роботи з дітьми, педагогами та батьками, зокрема, арт-терапія, казкотерапія, ігротерапія, піскотерапія та ін..

Психологічна допомога всім учасникам освітнього процесу здійснювалась через надання групових та індивідуальних консультацій. У період карантину були надані онлайн-консультації та консультації в телефонному режимі.

Поширеними питаннями під час звернень були: адаптація дитини до нового колективу, формування психологічної готовності до навчання в школі, вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки, асоціальні прояви у поведінці, дитина у віртуальному просторі,комп’ютерна залежність, дитячі страхи і ін..

Упродовж 2019-2020 н.р. індивідуальних консультацій було надано – 38 для батьків, та 30 – для педагогів.

Проаналізувавши запити звернень всіх учасників освітнього процесу, можна зробити висновок, що більше часу потрібно приділити просвітницькій роботі. Тому були розроблені поради, рекомендації, памятки ,запропоновано альтернативні шляхи вирішення проблемних питань, які є більш поширеними як серед батьків, так і серед педагогів.

На базі ЗДО №27 продовжує діяти творча група психологів міста над питанням: «Напрацювання просвітницьких заходів для учасників освітнього процесу», де розроблені різні форми роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Практичний психолог підвищувала свою професійну кваліфікацію, а саме: відвідувала міські семінари та тренінги для психологів., брала активну участь у навчальних семінарах: «Корекція психосоматичних проявів методами арт-терапії», «Використання воскового планшету у навчально-інклюзивному просторі», « Оптимізація інклюзивного супроводу методами арт-терапії: теорія і практика» та отримала сертифікати.

В закладі продовжувала працювати сенсорна кімната, де діти отримують сеанси релаксації, оздоровлення за допомогою різноманітного обладнання. Слід зазначити, що поновлення інтер’єру, кольорова гама обладнання   позитивно впливає на здоров’я та настрій дітей. Графік роботи сенсорної кімнати складений відповідно до організованої освітньо – розвивальної діяльності дітей молодшого та старшого дошкільного віку, з дітьми працюють вихователі груп та практичний психолог . Корекційно – розвивальна робота в сенсорній кімнаті ведеться систиматично.

В дошкільному закладі функціонує медичний фізіотерапевтичний кабінет, який відповідає вимогам «Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів ». Медичне обслуговування дітей здійснює медичний персонал у складі: сестер старших медичних Босюк А.О., Олексійчук В. В., Яковець Н.П. Згідно комплексного плану оздоровлення проводяться лікувально – профілактичні заходи, де діти отримують належні фізіопроцедури: киснево - синглентні коктейлі, вітамінізовані чаї, дріжджові напої, відвари лікарських вправ, сеанси аромо – та кольоротерапії, фіточаї, профілактичні та лікувальні масажі, вітаміни. За звітний період було надано таку кількість процедур: УФО –856, інгаляцій – 1007, прогрівання лампою Біоптрон, масаж – 573.

Заклад забезпечений спеціальним медичним обладнанням: тубус – кварц, лампа «Біоптрон», ультразвуковий інгалятор, релаксатор зі звуками природи, соляна лампа, апарат для киснево – синглетної терапії. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.        Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Медичне обслуговування дітей в закладі включає профілактичні огляди дітей диспансерної групи. На «Д» обліку знаходиться 92 дитини (40%) з них ЧХД -65 (28%). Після огляду дітей роблять висновок про стан здоровя, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування,режиму харчування дієтичного харчування.

Профілактичні щеплення дітям в ЗДО проводились згідно з календарем щеплень. Щеплення проводились на базі поліклініки №1. Було організовано та проведено 47 щеплень, що складає 20% виконання.

Планомірно проводились антропометричні виміри дітей: групи раннього віку- 1 раз на місяць, садові групи-1 раз у квартал.

За групами здоровя розподіл проведений у такий спосіб:

І гр. -131 (58%) ; ІІ гр. -91 (40%); ІІІ гр. -2 (0,9%) ; ІV гр. -2 (0,9%)

19 дітей було переведено з ІІ групи здоровя в І групу здоров!я

6 дітей було переведено з І групи здоровя в ІІ групу здоров!я

Одне з важливих призначень в роботі ЗДО санітарно-освітня робота з дітьми, вихователями та батьками, проведені консультації: «Поняття про мікроби », «Кишкові інфекції», «Загартування організму дітей» тощо.

В кожній групі укомплектовані медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги. Постійно перевіряються умови їх зберігання та термін   придатності.У ЗДО надається долікарська медична допомога дітям .До приходу батьків вихованці перебувають в ізоляторі.Проводиться моніторинг захворювань дітей .

Аналіз захворюваності проводиться на основі даних річного звіту,який складається відповідно медичної документації, яка ведеться щоденно на кожну дитину. В ЗДО ведуться листи здоров’я.

Дані про результати захворюваності в закладі дошкільної освіти :

                                                           2020 р.                             2019р.

Загальна захворюваність                  116                                   128

Захворюваність орг.дихання             90                                     46

Інфекційна захворюваність              3                                        64

Інша захворюваність                         23                                     18

За фізкультурними групами розподіл проведено у такий спосіб:

                                                                       2020р.                                 2019р.

Основнв група                                               210 (93%)                       226 (94%)

Підготовча група                                           12 (5%)                           8(3%)

Спеціальна група                                           3 (1%)                            1 (0,4%)

Звільнена група                                             1 (0,9%)                           -

Медичною старшою сестрою постійно проводиться огляд та контроль санітарного стану приміщень та території закладу, повітряно-температурний режим у приміщенні, дотримання працівниками ЗДО правил особистої гігієни. Контролюється своєчасне проходження медичних оглядів працівниками . Два рази на рік працівники проходять медичний огляд,та один раз на рік обстеження на кишкову паличку.

Харчування в ЗДО організовувалось за примірним двотижневим меню на зимово-весняний та літньо-осінній період. Проводився контроль за роботою харчоблоку, дотримання технології приготування страв,безпечністю та якістю готової продукції, проводився відбір добових проб страв, дотримання особистої гігієни персоналом. А також контроль за наявністю супровідних документів під час завезення продуктів та терміном реалізації продуктів харчування. Заявки на продукти подавались вчасно і були виконані на 91%. Постійно аналізувалось виконання норм харчування за 10 днів і 1 раз на місяць. Проводився контроль дотримання графіка видачі їжі. Щодня велась медична документація щодо харчування.

   2019-2020рр.   2018-2019рр.  
   ясла  сад  ясла  сад
 Мясо                                   59 59 59 55
цукор 100   100
Масло вершкове 100 100 100 100
Олія 100 100 100 100
Яйця 35 37 54 54
Молоко 43 36 34 30
Риба 53 29 79 47
Творог 10 3 36 30
Сир тверд. 100 100 93 93
Сметана 94 81 93 80
Сік 34 25 67 48
Фрукти 21 22 16 21
Картопля 53 38 64 54
Овочі 41 40 63 53
Крупи 95 98 100 97
Борошно 36 59 88 72
Виконання норм  
63%
59%
72%
65%

Постійно аналізувалось виконання норм харчування за 10 днів і 1 раз на місяць

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при директорові, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

У системі проводилася робота з питань перспективності та наступності закладу дошкільної освіти і школи №4. Практичним психологом, вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

Позитивна взаємодія вчителів та вихователів була обумовлена організацією спільних методичних заходів: обговорення в загальному колі «Завдання сім’ї та ЗДО у підготовці дитини до школи…»,методична година «Розвиваємо,здібності дітей».

Зусиллями педагогів школи та закладу дошкільної освіти організовані такі спільні заходи: День відкритих дверей в школі та в дошкільному закладі, спільні свята та розваги, батьківські збори.    

Упродовж навчального року були організовані екскурсії дітей для ознайомлення зі школою (ознайомлення з классом, шкільною бібліотекою , стадіоном) . Проводилися зустрічі практичних психологів, вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях у групах старшого дошкільного віку.

Змінилися підходи до співпраці з сім’єю. Педагогічний колектив осучаснив формат взаємодії з батьками ,зробив її більш дієвою і активною.Для цього насамперед визначили очікування батьків , рівень їх включення в освітній процес ,у життя дошкільного закладу.Упродовж року в організації спільної діяльності з батьками проводились різні форми взаємодії : батьківські збори, консультації, бесіди , спільні свята та розваги , майстер-класи, щосереди надавалися консультації практичним психологом «Порадьтеся з психологом».

Дієвою формою роботи є проведення Днів відкритих дверей де батьки мають змогу оцінити досягнення дитини,бути активним учасником освітнього процесу .З радістю і натхненням батьки брали участь у проведенні спортивних свят і розваг , які дуже полюбляють діти ( «Ми зі спортом дружимо» , «Веселі степ-платформи» , тощо) . Родинно- спортивні , фізкультурно – оздоровчі свята , екологічні акції , та інші заходи показали , як багато серед наших батьків творчих і відповідальних ,зацікавлених життям своїх дітей.

Під час карантину для спілкування з батьками використовувалися дистанційні форми комунікації (мобільні додатки, онлайн-платформи, веб-сайт закладу, електронна пошта). Проведені онлайн-заняття, які розміщенні в соціальних мережах: Facebook, електронна пошта батьків, батьківських групах Viber. Надано різного плану індивідуальне онлайн-консультування: поради, рекомендації, переслані розвивальні завдання, цікаві загадки, мультфільми, та перелік ресурсів із вправами для дітей дошкільного вікуз використанням платформ з можливостями відеозв'язку або у форматі телефонного спілкування та листування (електронна пошта, Messenger, Viber, Skype, Zoom та інші). Педагоги активно користувалися і рекомендували батькам створений МОН України ресурс «Вчимося і навчаємося на карантині». Використовували платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, корисні матеріали ЮНІСЕФ Україна.

Забезпеченню максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості дитини допомагають сучасні, інформаційні стенди, спільні виставки робіт, фотовиставки. Виготовлені педагогами порадники «Дитина йде до школи», «Традиції українського народу», «Зростаємо дужими у родинному колі», «Нетрадиційні методи оздоровлення», «Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку», надають практичні рекомендації, поради у вихованні та розвитку дітей.

Упродовж року активно оновлювався Інтернет-сайт ЗДО новинами, фото-презентаціями форм роботи з дітьми.

Працівниками закладу систематично проводилась робота з дітьми , які неохоплені дошкільною освітою. Слід зазначити , що для дітей та їх батьків організовано альтернативні форми охоплення дошкільною освітою, а саме, Консультативний центр,який працює за відповідним планом роботи (1 раз в тиждень,щосереди) , здійснюється соціально-педагогічний патронат. Всього охоплено альтернативними формами освіти 4 дітей: одна з яких відвідує консультаційний центр ( 1 дитина 6-річного віку); одна дитина охоплена соціально – педагогічним патронатом , інші форми - 2 дитини. Залишились неохопленими дошкільною освітою 137 дітей віком до 3-х років, батьки яких перебувають у відпустці по догляду за дітьми до 3-х років. Для дітей та батьків проводились Дні відкритих дверейім’ї запрошувались на спортивні та музичні свята та розваги, лялькові вистави, батьківські збори.   Упродовж року в ЗДО здійснювалась планомірна робота з безпеки життєдіяльності дошкільників у рамках проведення «Тижня безпеки дитини» (дистанційно за допомогою інтернет-ресурсів) та тематичного «Тижня безпеки дорожнього руху» (листопад). До проведення заходів залучались працівники дорожньо-патрульної поліції, що викликало живий інтерес дітей до проблеми безпеки на дорозі. Варто зазначити, що робота з безпеки життєдіяльності у закладі ведеться на високому методичному рівні відповідно до державних програм, значна увага приділяється усім трьом учасникам навчально-виховного процесу – дітям, батькам, педагогам.

Цікаво проведені різноманітні методичні заходи з дітьми та батьками сприяли формуванню у дітей умінь чітко діяти у різних життєвих та непередбачуваних ситуаціях.

ЗДО на 100% забезпечений засобами індивідуального захисту (ватно-марлеві пов’язки), для роботи під час карантину 100% груп забезпечені засобами індивідуального захисту, 5груп безконтактними термометрами для проведення якісного ранкового прийому. Для батьків на сайті ЗДО та в групах підготовлена наочна агітація, інформаційний матеріал, буклети про збереження здоров’я та безпеку дітей, про дотримання протиепідемічних заходів під час карантину. 

Управлінська діяльність ЗДО була спрямована на реалізацію перспективи розвитку

закладу, на виконання річного плану роботи на 2019-2020н.р., створення умов для виконання вимог освітньої програми «Українське дошкілля», формування бюджетного запиту на рік, раціональне використання коштів, виконання приписів контролюючих органів: Держпродспоживслужби, пожежного нагляду, забезпечення належного харчування дітей в ДНЗ, організацію роботи за зверненнями громадян та батьківською громадськістю, здійснення контролю за організацією освітньої діяльності. За результатами комплексних, тематичних перевірок видавалися накази, складалися довідки, приймалися конструктивні, обґрунтовані та дієві рішення. Виконання рекомендацій, пропозицій розглядалися на педагогічних радах, виробничих нарадах, нарадах при директору. З метою оптимізації контрольно-аналітичної діяльності в ЗДО ведеться картотека контролю. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.   Щотижня я веду особистий прийом громадян. Основні питання з якими звертаються до керівника це: працевлаштування, прийом дитини до закладу, надання довідок та консультації з освітніх та виробничих питань. Розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую про прийняті рішення.

Злагодженій та змістовній роботу колективу ЗДО сприяли органи громадського самоврядування: рада закладу, піклувальна рада, батьківські комітети вікових груп. Вони стали дієвим способом формування громадської думки, ефективним засобом демократизації управління у ЗДО. Спільні засідання органів громадського самоврядування та адміністрації розглядали актуальні питання освітньої, фізкультурно-оздоровчої, адміністративно-господарської діяльності установи, знаходили оптимальні шляхи розв’язання проблем закладу.

Одним з важливих питань органів громадського самоврядування було також координація та контроль за фінансово-господарською діяльністю ЗДО, яка активно спрямовувалась на зміцнення матеріально-технічної бази закладу. У роботі органів громадського самоврядування та адміністрації систематично мали місце звіти на загальних зборах колективу (за участю представників батьківських комітетів, ради ЗДО та піклувальної ради) про виконану роботу за певний період, звіти про використання коштів систематично розміщувались на сайті ЗДО. Під керівництвом директора ЗДО Мандзюк С.А. та за допомогою батьків упродовж 2019-2020 н.р. була зміцнена матеріальна база закладу, проведені ремонти всіх групових приміщень, музичної та спортивної залів, кабінетів,коридорів,пральні, харчоблоку, на спортивному та ігрових майданчиках встановлено нове спортивне та ігрове обладнання. За бюджетні кошти частково замінено вікна .

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладуспільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у закладі носить комплексний характер.

Проведена системна та послідовна управлінська, методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

Таким чином , колектив закладу створює умови для якісної підготовки дітей до школи і досягнення ними високих результатів виконання програми .

Ефективно діяли в закладі дошкільної освіти органи громадського самоврядування: батьківський комітет, піклувальна рада, рада установи, на засіданнях яких вирішувались питання освітньої та фізкультурно – оздоровчої роботи, адміністративно – господарської діяльності закладу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

В структурі загальної роботи ЗДО важливе місце посідала і адміністративно-господарська діяльність, вона   спрямовувалась на здійснення контролю за економним використанням тепло-, водо-, енергоресурсів, забезпечення готовності закладу до нового навчального року, опалювального сезону, дотримання інструкцій з техніки безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей.

Фінансово-господарська діяльність була спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Завдяки спільній, злагодженій роботі проведені поточні ремонти всіх приміщень, зокрема:

 • проведено поточний ремонт групових приміщень та спальних приміщень;
 • харчоблоку , пральні ,загальних коридорів,фізіотерапевтичного кабінетів;
 • музичної та спортивної зали;
 • поточний ремонт сантехнічного обладнання в групах №2,3,5;
 • поточний ремонт ігрових майданчиків;
 • оформлення стін коридору 1-го поверху;

        Матеріальна база закладу поповнилася: стільці дитячі (групи №3-30 шт.), 2-х ярусне ліжко з матрасами-1 шт. ,праски на пральню – 2шт;.

          За бюджетні кошти:

 • встановлено метолопластикові вікна вгрупах №4, спальня група №5, ігрова кімната групи групи №6, туалетна кімната групи №3,кабінети фізіотерапевтичний, завгоспа, діловода.;
 • ноубук -1шт.;
 • термометр цифровий для вимірювання повітря на складі продуктів -2 шт.
 • гігрометр; встановлено новий газовий котел для підігриву води.

 

     Дошкільною установою раціонально використано бюджетні кошти, відповідно до кошторису, дотримувалась фінансово – бюджетна дисципліна, трудове законодавство, забезпечувалось дотримання санітарно –гігієнічних протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників закладу.

     Завгоспом Матвеєвою Т.В. проводилась належна робота щодо збереження матеріально – технічної бази закладу та її поповнення, регулярно проводились інструктажі з безпеки праці.   Активно працювала служба ЗДО з охорони праці, наявні графіки роботи та посадові обов'язки персоналу. Ведеться належний контроль за дотриманням положень колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку.

       Мета та завдання колективу у різних сферах діяльності в 2019 – 2020 навчальному році реалізовані повністю.

 

Проте, поряд з позитивним, в роботі колективу закладу дошкільної освіти виявлені окремі недоліки:

 • потребує продовження робота з підготовки дітей до навчання в школі ;
 • аналіз комплексного та тематичного вивчення стану освітнього процесу засвідчив, що недостатня увага приділялась роботі з логіко- математичного розвитку дошкільників ;
 • недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів, не систематичне використання       інновацій в освітньому процесі , зокрема, технологія «стіни що говорять»
 • потребує продовження робота з розширення використання інтерактивних форм та новітніх технологій у формуванні основ здорового способу життя в дітей дошкільного віку;

     Виходячи із вищесказаного, керуючись положеннями Закону України «Про дошкільну освіту і виховання», концептуальними засадами нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, Статутом закладу дошкільної освіти , з метою впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання, застосування передових педагогічних технологій та забезпечення інтегрованого підходу в освітньому процесі

 

Колектив ЗДО № 27 ставить перед собою на новий 2020-2021 навчальний рік такі завдання

1. Удосконалити зміст та форми роботи з формування логіко-математичного розвитку у дітей раннього та дошкільного віку.

2. Сприяти розвитку рухових здібностей і фізичних якостей дошкільників шляхом впровадження розвивального потенціалу сучасних інноваційних фітнес - програм.

3.Продовжувати роботу з підвищення якості дошкільної освіти через застосування мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу під час різних видів діяльності вихованців з використанням технології «стіни що говорять» .

 

Завдання на літній оздоровчий період.

1. Створення умов для забезпечення охорони життя і здоров'я дітей, попередження захворюваності і травматизму.

2.Реалізація системи заходів, направлених на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, розвиток допитливості і пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків, в процесі організованої й самостійної предметно – практичної діяльност, шляхом використання основних природних факторів

3. Здійснення педагогічної і санітарної освіти батьків з питань виховання і оздоровлення дітей в літній період.