Друк

                                                                     Затверджений у сумі П’ять мільйонів вісімсот дві тисячі триста

                                                                     п’ятдесят грн.00 коп.(5802350.00)

                                                                     Начальник УО  В.С.Харковець

                                                                     «___» __________20__р.

КОШТОРИС на 2018 рік

25315443 Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 27 компенсуючого типу (для ослаблених та часто хворіючи дітей)

Вид бюджету : бюджет м.Рівне

Найменування код Усього на рік Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1 2 3 4 5
Надходження –усього х 5378350.00 424000.00 5802350.00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5378350.00 х 5378350.00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, х х 424000.00 424000.00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 424000.00 424000.00
(розписати за підгрупами)   х    
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 424000.00 424000.00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)   х    
Інші надходження у т.ч.   х    
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання )   х    
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього х 5378350.00 424000.00 5802350.00
Поточні видатки 2000 5378350.00 424000.00 5802350.00
Оплата праці 2110 3376000.00   3376000.00
Заробітна плата 2111 3376000.00   3376000.00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 742700.00   742700.00
Використання товарів  і послуг 2200 1259650.00 424000.00 1683650.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 6900.00   6900.00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1200.00   1200.00
Продукти харчування 2230 513000.00   937000.00
Оплата послуг(крім комунальних) 2240 29100.00   29100.00
Видатки на відрядження 2250      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 709450.00   709450.00
1 2 3 4 5
Оплата теплопостачання 2271 554300.00   554300.00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 26900.00   26900.00
Оплата електроенергії 2273 92000.00   92000.00
Оплата природного газу 2274 36250.00   36250.00
Оплата інших енергоносіїв 2275      
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 2282      
Обслуговування боргових зобов’язань 2400      
Обслуговування  внутрішніх боргових зобов’язань 2410      
Обслуговування зовнішніх  боргових зобов’язань 2420      
Поточні трансфери 2600      
Субсидії та поточні трансфери підприємствам 2610      
Поточні трансфери органам державного управління 2620      
Поточні трансфери урядам іноземних держав 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій та допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво(придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво(придбання) інших об’єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду 3131      
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду 3141      
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142      
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143      
1 2 3 4 5
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансфери 3200      
Капітальні трансфери підприємствам 3210      
Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансфери населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      

           Керівник                                                                        С.А.Мандзюк

            Керівник бухгалтерської служби____________Т.Г.Ярмольчук      

 

Надходження і використання позабюджетних коштів по днз №27 за 2017р

Благодійні надходження Інші надходження спецкоштів Надходження за додаткові освітні послуги
Надійшло Використано Надійшло Використано Надійшло Використано
7700,00грн

1078,08грн.(фарба 29,80 кг)

1025,00грн.(фарба мікс 70шт)

425,00 грн. (лак паркетний 8,4кг)

671,05 грн.-будівельні матеріали

___ ___ ____ 420,00грн.(інтернет)
7700,00грн 3199,13 грн           _____ _____ _____

420.00 грн

           

Головний бухгалтер___________________Г.Ярмольчук

                                                                                                                                                                                                                                                        

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  НА ПРИДЩБАННЯ ТОВАРІВ  ТА ОПЛАТУ ПОСЛУГ ЗА 2017Р.

Найменування товару, робіт та послуг КЕКВ Кількість Сума
Оплата праці 2110   2927415.02
Нарахування на оплату праці 2120   645891,68
Миючі засоби 2210  

521.00

Медикаменти 2220   700.00
Продукти харчування 2230   360139,94
Поточний ремонт системи  каналізації 2240   32288,39
Сервісне обслуговування вузлів  обліку теплової енергії за жовтень 2240  

419.00

Сервісне обслуговування вузлів  обліку теплової енергії за листопад,грудень 2240   648,77
Перезарядження вогнегасника 2240 8 шт. 816,66
Перевірка технічного стану димового каналу від газового котла 2240   240.00
Розпломбування , демонтаж, повірка,опломбування водо лічильника 2240  

422,96

Поточний ремонт внутрішніх мереж системи водопостачання 2240   10500,00
Вивезення твердих та побутових відходів 2240   10343,41
Послуги зв’язку 2240   1714,15
Комунальні послуги в т.ч. 2270    
Теплопостачання 2271   323842,61
Водопостачання та водовідведення 2272   31546,61
Електроенергія 2273   85614,73
Споживання природного газу 2274   33200,57
       
Всього:     4466265,50

Головний бухгалтер                               Т.Г.Ярмольчук